Personalităţi

Ion I. Bumbac

Ion (Ioniţă) I. Bumbac (31 ianuarie 1843, Costâna, judeţul Suceava – 25 mai 1902, Cernăuţi) – autor de versuri. Este fiul lui Ion Bumbac, ţăran, şi fratele poetului Vasile Bumbac. Studiile gimnaziale le-a făcut la Suceava şi Cernăuţi. Aici l-a avut ca profesor pe Aron Pumnul, la care a şi locuit împreună cu fratele său şi cu Mihai Eminescu. După ce, în 1868, trece la Braşov examenul de absolvire a studiilor liceale, Bumbac se înscrie la Universitatea din Viena. În toamna aceluiaşi an era membru al Societăţii literar-ştiinţifice a studenţilor români. Prieten cu Eminescu, e unul dintre partenerii de discuţii …

Read More »

Teodor Bulza

Teodor Bulza (9 august 1949, Semlac, judeţul Timiş) – prozator. Este fiul Anei (născută Sfordon) şi al lui Petru Bulza, muncitor. După absolvirea Facultăţii de Filologie, secţia română-franceză, a Universităţii din Timişoara (1972), lucrează ca ziarist şi publicist-comentator la diferite ziare şi reviste timişorene. Debutează la „Amfiteatru”, în iulie 1977, cu un fragment de roman, Calul alb. Colaborează la „Amfiteatru”, „Flacăra”, „Luceafărul”, „Orizont”, „Tribuna României” şi „Viaţa studenţească”, în romanele Iulie (1979, Premiul Comitetului Central al UTC) şi Casa şerpilor (1982), ca şi în culegerea de reportaje Lumini bănăţene (1979), Bulza încearcă, pe urmele lui Ioan Slavici şi ale lui …

Read More »

Gheorghe Bulgăr

Gheorghe Bulgăr (13 aprilie 1920, Sanislău, judeţul Satu Mare – 13 iunie 2002, Bucureşti) – filolog şi istoric literar. Şi-a făcut studiile liceale la Oradea (1932-1940), iar după ocuparea Transilvaniei de Nord de către trupele horthiste, s-a refugiat la Bucureşti, unde a urmat Facultatea de Litere, secţia filologie clasică (1940-1944), obţinând licenţa magna cum laude şi luându-şi apoi şi licenţa în drept (1946). În ultima parte a celui de-al doilea război mondial a participat la luptele de la Păuliş. Şi-a început cariera didactică la Baia Mare, în 1946, devenind apoi asistent universitar la Facultatea de Filologie din Bucureşti (1949-1952), de …

Read More »

Virgil Bulat

Virgil Bulat (24 februarie 1940, Răduleni, judeţul Soroca, Basarabia) – poet, eseist şi traducător. Este fiul Eufrosinei (născută Bâlici) şi al lui Ion Bulat, învăţători. La ocuparea şi trecerea Basarabiei sub administraţia sovietică, în urma Tratatului Ribbentrop-Molotov, familia se refugiază în România, astfel încât Bulat îşi începe educaţia şcolară în comuna Balş, judeţul Olt (1946-1953), urmând apoi Liceul „Moise Nicoară” din Arad (1953-1956). Student la Politehnica din Timişoara, este arestat în ianuarie 1958, datorită activităţii de contestare a regimului şi condamnat la optsprezece ani de muncă silnică. Detenţia este efectuată la Gherla, Jilava, Stoeneşti etc., perioadă în care se apropie …

Read More »

Mariana Bulat

Mariana Bulat (16 noiembrie 1943, Bucureşti) – poetă. Tatăl, Vsevolod Bulat Vanchevici, a fost inginer la Căile Ferate Române, iar mama, Elisabeta (născută Marinov), traducătoare. Bulat a absolvit, în 1966, Facultatea de Limba şi Literatura Română la Universitatea din Bucureşti. Debutează în anul 1968 în „Luceafărul” şi în „Astra”, colaborând apoi mai ales la „România literară”. Volumul de debut, Desueta nobleţe, apărut în 1975, celebrează ieşirea din adolescenţă şi relativa instalare în maturitate. Somnul, zăpezile figurează domeniul unei revolute purităţi. Primele drame existenţiale sunt dramele celor dintâi iubiri şi ale descoperirii incomunicabilităţii în dragoste. Tonul general este dat de convingerea …

Read More »

Eugenia Bulat

Eugenia Bulat (19 septembrie 1956, Sadova, raionul Ungheni, Republica Moldova) – poetă. Este fiica Anei (născută Aghenie) şi a lui Gheorghe Cioclu. A urmat Filologia la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (1982). Volumul La Putna mi-e drumul (1993) este un „reportaj” liric care evoluează de la pastel la odă, cu vizibile reminiscenţe eminesciene. Alte versuri (Poeme de pe Valea Plângerii, 1996) sunt dedicate martirilor deportărilor staliniste sau martirajului postperestroikist (Cântec de rugă pentru Dumitru Matcovschi). Opera literară La Putna mi-e drumul, Chişinău, 1993; Poeme de pe Valea Plângerii, Satu Mare, 1996; Si-la-bi-sind în tainele iubirii, Satu Mare, …

Read More »

Ioan M. Bujoreanu

Ioan M. Bujoreanu (3 august 1834, Bucureşti – 1 august 1899, Bucureşti) – prozator şi dramaturg. Este fiul Raliţei (sau Ralu, născută Lupoianul) şi al pitarului Mihalache Bujoreanul. Bujoreanu îşi face studiile în pensioane particulare şi la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti. Ocupă slujbe în administraţie, e judecător de tribunal la Ploieşti, avocat, redactor şi director la „Monitorul Oficial”. A editat câteva colecţii de texte juridice, printre care şi Colecţiune de legiuirile României vechi şi cele noui (1873-1885). Debutează cu piesa Fata subt epitrop, publicată în 1855, o comedie cu un conflict facil şi personaje inconsistente, dar cu un dialog …

Read More »

Gheorghe Bujoreanu

Gheorghe Bujoreanu (14 octombrie 1900, Ţuţcani, judeţul Vaslui – 28 mai 1990, Galaţi) – poet şi prozator. Absolvent, în 1921, al Şcolii Normale din Galaţi şi, în 1930, al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Bujoreanu este un timp inspector în judeţele Ismail şi Cetatea Albă, apoi profesor la Bolgrad şi, din 1939 până la pensionare, la Galaţi. Debutează cu versuri în suplimentul ziarului „România nouă” (1921). Va colabora şi la „Licăriri”, „Luminişuri”, „Răsăritul”, „Freamătul literar”, „Ramuri”, „Albina”, „Familia noastră” (la care este redactor), „Convorbiri critice”, „Bugeacul”, „Revista Fundaţiilor Regale” şi „Orizonturi”. La Bolgrad îşi tipăreşte în 1936 volumul …

Read More »

Paul Bujor

Paul Bujor (20 iulie 1862, Bereşti, judeţul Galaţi – 15 iunie 1952, Bucureşti) – prozator. Fiu al lui Gavril Bujor, mărunt funcţionar comunal, Bujor este dat la şcoală la Bârlad, absolvind liceul în 1879. După ce îşi ia bacalaureatul la Bucureşti (1880), va urma Facultatea de Ştiinţe, în 1887 aflându-se pentru specializare la Paris. Teza de doctorat, pregătită sub îndrumarea biologului K. Vogt, e susţinută la Universitatea din Geneva, în 1891. Membru al grupării socialiste a studenţilor români de la Paris, reia la Geneva contactul cu cercurile socialiste, audiază câteva conferinţe ale lui G.V. Plehanov, ambianţa influenţându-i opţiunile sociale şi …

Read More »

Aurel Buiciuc

Aurel Buiciuc (11 aprilie 1936, Roma, judeţul Botoşani) – editor şi traducător. Este fiul Aglaiei (născută Păduraru) şi al lui Haralamb Buiciuc, ţăran. După absolvirea Liceului Teoretic din Baia Mare (1956), urmează cursurile Institutului de Limbă şi Literatură Rusă „Maxim Gorki” din Bucureşti (1956-1960). Se specializează în limbile engleză şi spaniolă, urmând cursurile din cadrul Universităţii Populare (1964-1968), şi în ziaristică, în cadrul învăţământului postuniversitar al Academiei „Ştefan Gheorghiu” (1973-1974). Imediat după absolvirea facultăţii, începe să lucreze la Editura Univers, mai întâi ca redactor responsabil de carte, apoi ca redactor principal, coordonator de secţie în compartimentul de literaturi estice. În …

Read More »