Personalităţi

Ion Calovia

Ion Calovia (pseudonimul literar al lui Ion Marinescu) (14 octombrie 1919, Călăraşi – 15 februarie 1971, Bucureşti) – poet, prozator şi traducător. Fiu de avocat, Calovia face studiile secundare în oraşul natal, apoi vine la Bucureşti, unde urmează cursurile Conservatorului de Artă, secţia de dramă şi comedie, absolvind în 1942. Practică actoria numai un an, după care pleacă pe front. După 1950 începe să scrie literatură pentru copii şi tineret şi să traducă din limba rusă scrieri din acelaşi gen. Colaborează la diverse reviste literare şi pentru copii. Scrierile lui Calovia se adresează în exclusivitate copiilor şi adolescenţilor şi includ …

Read More »

Ovid Caledoniu

Ovid Caledoniu (pseudonimul literar al lui Jean Florea Georgescu) (22 martie 1914, Bucureşti – 15 ianuarie 1974, Tecuci, judeţul Galaţi) – poet. Este fiul Varvarei şi al lui Tănase Georgescu, funcţionari. Urmează, la Bucureşti, cursurile liceale, apoi Facultatea de Teologie, absolvită în 1939, şi Facultatea de Litere, terminată în 1944. Debutează cu poezie în revista „Pegas”, în 1933 şi e redactor, împreună cu Virgil Carianopol şi Miron Suru, la revista „Meşterul Manole” (1939-1942), condusă de Vintilă Horia. A colaborat la „Curentul magazin”, „Dacia rediviva”, „Făgetul”, „Frize”, „Gândirea”, „Îndreptar”, „Înnoirea”, „Litere”, „Muguri literari”, „Orion”, „Pegas”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Semne”, „Universul literar”, …

Read More »

Alexandru Calais

Alexandru Calais (16 iulie 1928, Ismail, Basarabia – 19 iulie 2000, Bucureşti) – prozator şi traducător. Fiu al Eugeniei (născută Markov) şi al lui Alexandru Gh. Calais, contabil, Calais a absolvit Facultatea de Limbi Slave la Universitatea din Bucureşti (1968). Obţinuse, în 1956, certificatul de traducător din limba rusă eliberat de Comisia specială de pe lângă Academia Română. Între 1949 şi 1952, e redactor la revista „Licurici”, apoi tehnician-documentarist la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (1952-1954), reporter la „Viaţa culturală a Capitalei” (1958-1960), corector la Editura Medicală (1960-1961), casier-colector la Cooperativa Higiena (1962-1964), corespondent comercial la întreprinderea Industrialexport (1968-1969), …

Read More »

George Grigore Cair

George Grigore Cair (23 septembrie 1876, Bucureşti – 23 iunie 1924, Bucureşti) – prozator. Descendent al unei familii înstărite, Cair este fiul lui Grigore C. Cair, fost primar la Târgovişte, deputat şi senator conservator. Urmează la Bucureşti Liceul „Sf. Sava”, absolvit în 1895, şi cursurile Facultăţii de Drept, luându-şi licenţa în 1899 cu lucrarea Divorţul în dreptul roman şi român. Va fi, mai întâi, funcţionar la Ministerul de Domenii şi avocat al Statului; între anii 1905 şi 1907, în timpul guvernării conservatoare, este prefect al judeţului Dâmboviţa. Practică avocatura şi îşi continuă activitatea politică, alăturându-se, în 1908, grupării conservator-democrate a …

Read More »

Viorel Cacoveanu

Viorel Cacoveanu (5 august 1937, Cluj) – prozator, dramaturg şi gazetar. Este fiul Martei (născută Cordoş) şi al lui Viorel Cacoveanu, cazangiu la Atelierele de reparat material rulant Cluj. După Liceul „Gheorghe Bariţiu” din Cluj, absolvit în 1954, şi un periplu studenţesc la Politehnică şi apoi la Facultatea de Matematică a Universităţii clujene, se decide pentru filologie, facultate pe care o termină în 1962. Încă din anii liceului trimite corespondenţe de la manifestările sportive la ziarul „Sportul popular”, debutul în presă putând fi considerat, astfel, decembrie 1955. Ca student, frecventează cenaclul de la Asociaţia Scriitorilor din Cluj, unde şi citeşte …

Read More »

Ştefan Cacoveanu

Ştefan Cacoveanu (25 decembrie 1843, Ciugudu de Sus, judeţul Alba – 17 decembrie 1936, Alba Iulia) – literat şi culegător de folclor. A făcut liceul la Aiud şi la Blaj, unde l-a avut profesor pe I. Micu Moldovanu, la îndemnul căruia notează primele texte populare culese din satul natal, asemenea multor altor elevi blăjeni care au contribuit la adunarea doinelor şi strigăturilor din Transilvania, publicate în anul 1885 de Jan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu. Elev în ultimul an de liceu, Cacoveanu are prilejul să-l găzduiască, în 1866, pe tânărul peregrin Mihai Eminescu, atras de faima istorică şi culturală a …

Read More »

Tache Caciona

Tache Caciona (1885, Avdela, Grecia – 1971, Avdela) – poet. A absolvit, ca mai toţi scriitorii aromâni din generaţiile mai vechi, liceul românesc din Bitolia, în Macedonia, după care urmează, la Bucureşti, cursurile Şcolii Superioare de Agricultură de la Herăstrău. În 1910, obţine titlul de inginer agronom. În 1910-1911, e în fruntea revistei „Lilicea Pindului”, alături de alţi entuziaşti animatori ai mişcării culturale şi artistice aromâne. Caciona este poetul aromân cel mai apropiat structural de George Coşbuc. Ca şi acesta, Caciona „povesteşte” lirico-epic, remarcându-se prin virtuozitate prozodică. Participă şi el, intens, la bucuriile şi amărăciunile subiecţilor lirici, până la a …

Read More »

Nistor Cabac

Nistor Cabac (23 noiembrie 1913, Culnaia Veche, regiunea Odesa, Bucovina, azi Ucraina – 10 iulie 1941) – poet. Absolvent, în 1931, al Şcolii Pedagogice din Balta, ur­mează cursurile Institutului Pedagogic din Tiraspol, pe care le termină în 1935. Este un reprezentant al literaturii „moldo­veneşti”, cultivată în aşa-numita Republica Moldova. Cabac a lucrat la „Comsomolistul Moldovei”, între 1935 şi 1937, după ce debutase la „Moldova literară”, în 1930. Versurile lui (Întâia brazdă, 1932; Limbile de foc, 1934; Cu toată inima, 1935), puternic ideologizate, colportează lozinci strident bolşevice, mimând optimismul şi folosind o imagistică simplistă, uneori la limita vulgarităţii. Opera literară Întâia …

Read More »

Olga Caba

Olga Caba (23 mai 1913, Valeva, judeţul Cernăuţi, Bucovina – 20 iulie 1995, Sebeş, judeţul Alba) – prozatoare şi poetă. Este fiica Mariei (născută Kadar), învăţătoare, şi a lui Augustin Caba, inspector şcolar. Absolventă a Liceului Comercial de Fete din Oradea (1929), Caba îşi ia licenţa la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1934). Funcţionează, între 1936 şi 1952, apoi între 1954 şi 1958, ca profesoară de limba engleză la Botoşani, Focşani, Oradea, Bucureşti şi Sebeş. În timpul regimului comunist este închisă la Mislea şi Văcăreşti (1952-1953). A debutat cu versuri în revista „Abecedar”, în 1933, colaborând …

Read More »

Augustin Buzura

Augustin Buzura (22 septembrie 1938, comuna Berinţa, judeţul Maramureş) – prozator, eseist şi publicist. Este fiul Anei (născută Miclea), ţărancă, şi al lui Ilie Buzura, miner. A absolvit Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare în 1955. După o perioadă în care a fost inspector statistician, educator şi agricultor, urmează Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj, Facultatea de Medicină Generală, absolvită în 1964, cu specializare în psihiatrie. Între 1957 şi 1964 lucrează ca funcţionar la Filiala din Cluj a Uniunii Scriitorilor. Debutează literar în 1960, în revista „Tribuna”, unde va fi redactor, şef de secţie şi secretar de redacţie, iar …

Read More »