Personalităţi

Virgil Duda

Virgil Duda (25 februarie 1939, Bârlad, judeţul Vaslui) – prozator. Este fiul Ucăi (născută Solomon), funcţionară, şi al lui Carol Leibovici, mic comerciant. Este frate cu Lucian Raicu. Face clasele primare (1945-1952) şi liceul (1952-1955) în oraşul natal, după care urmează cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti (1956-1960). Lucrează ca jurisconsult la Baia Mare şi Ploieşti (1961-1970), apoi ca redactor (1970-1972) şi producător delegat la Studioul Cinematografic Bucureşti şi la Casa de Filme 1 (1970-1987). După stabilirea în Israel, în 1988, este bibliotecar la Tel Aviv şi redactor la ziarele de limba română „Viaţa noastră” şi „Ultima oră”. Debutează în …

Read More »

Gabriela Duda

Gabriela Duda (30 iunie 1946, Iaşi) – traducătoare, stilistician şi semiotician. Este fiică a Casandrei şi a lui Ioan Duda, inginer silvic. A absolvit liceul în Galaţi (1964), apoi, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română (1969) şi Facultatea de Filosofie (1981). Este doctor în filologie din 1991. De la absolvirea studiilor filologice, a fost cadru didactic la Universitatea din Bucureşti, apoi, din 1973, la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti. Din 1998, este conferenţiar la Catedra de filologie a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe de la Universitatea din Ploieşti. Este membră a Societăţii de Literatură …

Read More »

Seweryna Duchinska

Seweryna Duchinska (1816, Koszajec, Polonia – 21 august 1905, Paris) – publicistă şi traducătoare poloneză. Din 1847 se stabileşte la Varşovia, activând pe mai multe planuri: organizează un salon literar-muzical, între 1856 şi 1863 scoate periodicul „Rozrywki dla Molodocianego Wieku”, scrie versuri, publică în revistele vremii. În 1863, după înăbuşirea răscoalei de eliberare naţională, la care luase parte, se mută la Paris, de unde va trimite regulat corespondenţe periodicelor din ţară, la „Biblioteka Warszawska” îndeosebi. Poeziile proprii, multe preluând ecouri din operele tălmăcite, sunt lăsate în umbră de traducerile propriu-zise (Cântecul lui Roland, Cidul etc.) şi de publicistică. Cu literatura …

Read More »

Ion Gheorghe Duca

Ion Gheorghe Duca (20 decembrie 1879, Bucureşti – 29 decembrie 1933, Sinaia, judeţul Prahova) – memorialist. Duca este fiul Mariei, descendentă din familia Ghiculeştilor, şi al lui Gheorghe Duca, descendent al unei vechi familii de răzeşi, director general al Căilor Ferate Române, precum şi director al Şcolii de Poduri şi Şosele din Bucureşti. Şcoala primară şi primele două clase de liceu le-a urmat în particular, clasa a III-a şi a IV-a la Liceul „Cantemir”, iar cursul superior la Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti. Aici este coleg şi prieten cu Gala Galaction, Tudor Arghezi şi N.D. Cocea. Pleacă apoi la Paris, …

Read More »

Ion Druţă

Ion Druţă (3 septembrie 1928, Horodişte, judeţul Soroca, Basarabia, azi raionul Donduşeni, Republica Moldova) – prozator, dramaturg şi eseist. Născut dintr-un tată zugrav de biserici, Pantelei, „plin de demnitate, arţăgos şi încăpăţânat”, şi dintr-o mamă, Ana, cu ascendenţă ucraineană, femeie de o „bunătate creştinească”, Druţă urmează cursuri de tractorişti (1945), o şcoală silvică (1946) şi, după terminarea serviciului militar, cursurile literare superioare de pe lângă Institutul de Literatură „Maxim Gorki” din Moscova (1956-1957). A fost secretar al sovietului sătesc Ghica Vodă în perioada grea a deportărilor şi colectivizării. Stabilindu-se, în 1969, la Moscova, scriind în limbile română şi rusă şi …

Read More »

Marian Drumur

Marian Drumur (pseudonimul literar al lui Marian Ştefan Pavelescu) (6 august 1943, Cernăuţi, Bucovina) – prozator. Este fiul Aspaziei Pavelescu (născută Coşara), cântăreaţă de operă, şi al poetului George Drumur. După absolvirea, la Timişoara, a liceului (1957-1961) şi a Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1962-1967), este inginer în Timişoara şi Piteşti (1968-1971), cercetător ştiinţific la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara (1971-1976) şi tot aici, profesor de specialitate la Grupul Şcolar Industrial pentru Transporturi Auto. Debutează cu proză în „Orizont” (1966) şi editorial cu volumul Omul dublu (1980), în care douăzeci şi patru de povestiri dovedesc disponibilitatea constantă …

Read More »

George Drumur

George Drumur (pseudonimul literar al lui George Pavelescu) (14 martie 1911, Horecea Mănăstirii, judeţul Cernăuţi, Bucovina – 7 iunie 1992, Timişoara) – poet. Este fiul Ilenei (născută Antonovici) şi al lui Cozma Pavlovici, ţărani. Este tatăl prozatorului Marian Drumur. Urmează cursurile Şcolii Normale (1929-1933) şi ale Liceului „Aron Pumnul” din Cernăuţi (1933-1941), absolvind apoi Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din acelaşi oraş, Institutul Regal de Ştiinţe Administrative al României (1938), Facultatea de Matematică-Fizică (începută la Timişoara) din Bucureşti (1957). Funcţionează ca profesor în Cernăuţi şi Timişoara (1933-1957), redactor-şef al revistei „Bucovina literară” şi ca secretar literar muzical la Opera …

Read More »

Mihail Drumeş

Mihail Drumeş (pseudonimul literar al lui Mihail Dumitrescu) (26 noiembrie 1901, Ohrida, Macedonia – 27 februarie 1982, Bucureşti) – romancier şi dramaturg. Este fiul sârboaicei Despina (născută Gero) şi al meseriaşului macedonean Vasile Dimitrie (devenit Dumitrescu după ce s-a stabilit în România). Era elev la liceul din Balş când scotea o revistă şcolară, „Licăriri” (1915-1916), în care publica versuri şi proză semnate Mihai V. Demetrescu. După război, îşi continuă studiile la Craiova (liceul) şi Bucureşti (Facultatea de Filosofie şi Litere, absolvită în 1928), colaborând cu articole despre teatru şi cu proză la „Ştirea”, „Flamura” (revistă care i-a editat volumul de …

Read More »

Paul Drumaru

Paul Drumaru (pseudonimul literar al lui Paul-Toma Deutsch) (5 decembrie 1938, Alba Iulia) – prozator, poet, eseist şi traducător. Este fiul Magdalenei (născută Rosner) şi al lui Francisc Deutsch, comerciant. După studiile primare şi liceale făcute la Alba Iulia şi Oradea, lucrează ca ataşamentist la Hunedoara, contabil şi bibliotecar la Biblioteca Regională Oradea, frezor, scriitor de vagoane, pentru ca în 1958 să devină student la Institutul „Maxim Gorki” din Bucureşti, de unde, în acelaşi an, este exmatriculat. Va absolvi în cele din urmă Facultatea de Filologie, secţia limba şi literatura română, din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1966). …

Read More »

Charles Drouhet

Charles Drouhet (22 ianuarie 1879, Bârlad, judeţul Vaslui – 8 ianuarie 1940, Bucureşti) – comparatist, critic şi istoric literar. Este descendent al unei familii franceze expatriate – Natalia (născută Olivari) şi Pierre Drouhet -, care se stabilise în jurul anilor 1860 în România, la Bârlad. În 1884, tatăl lui Drouhet obţine naturalizarea; între 1869 şi 1899, este titular al Catedrei de limba şi literatura franceză a liceului din oraşul său de adopţie, Bârlad; în 1868, publică la Iaşi, la editura societăţii Junimea, Precis de versification specialement redigepour les cours de langue francaise dans les lycees. În această ambianţă, formaţia şi …

Read More »