Personalităţi

Leonid Corneanu

Leonid Corneanu (pseudonimul literar al lui Leonid Cornfeld) (1 ianuarie 1909, Coşniţa, judeţul Dubăsari, Basarabia – 27 noiembrie 1957, Chişinău) – poet şi dramaturg. Este fiul lui Efim Cornfeld. Urmează Tehnicumul Pedagogic din Balta, absolvit în 1930, şi Institutul de Literatură „Taras Şevcenko” din Harkov. Susţine aspirantura la Institutul de Istorie, Filosofie şi Literatură din Leningrad. Va fi profesor, din 1936, la Institutul Pedagogic din Tiraspol. Concomitent, desfăşoară o activitate intensă de susţinere a intereselor sovietice expansioniste, pe teritoriul Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Primele versuri îi apar în ziarul „Plugarul roşu”, iar editorial debutează în 1930, cu placheta Versuri …

Read More »

Paul Cornea

Paul Cornea (3 noiembrie 1924, Bucureşti) – comparatist, critic, istoric şi teoretician literar. Este fiul Goldei şi al lui Leon Cohn Luca, tehnician în arte grafice. A început cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din Bucureşti, de unde în 1940 s-a văzut exclus în urma legilor rasiale şi trecut la Liceul „Cultura B”, iar după absolvirea acestuia, studiază medicina la Colegiul pentru studenţi evrei „M. Onescu”, abandonând-o după 2 ani. Având o activitate antifascistă în ilegalitate, devine membru al UTC (1944), îndeplineşte funcţii înalte şi conduce în 1947 săptămânalul „Tânărul muncitor”. Vindecarea de utopia comunistă a decurs lent la Cornea, începând cu …

Read More »

George Cornea

George Cornea (pseudonimul literar al lui Gheorghe I.N. Popa) (20 mai 1893, Bârlad, judeţul Vaslui – 18 noiembrie 1925, Bucureşti) – prozator. Student sau poate doar absolvent de liceu, Cornea este înrolat ca simplu soldat în septembrie 1914, şi după câteva luni este trimis la Şcoala de Ofiţeri de Infanterie, unde îl are coleg pe viitorul critic Perpessicius. Sublocotenent în 1916, locotenent un an mai târziu, el participă la luptele de la Turtucaia, Braşov, Topraisar, Argeş, Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, apoi, în 1919, la campania din Transilvania şi Ungaria, fiind rănit de două ori şi decorat cu mai multe ordine …

Read More »

Aureliu Cornea

Aureliu Cornea (1897, Iaşi – 11 aprilie 1930) – prozator. A fost un autodidact. Plecat de acasă în perioada adolescenţei, a rătăcit prin ţară şi prin străinătate, câştigându-şi existenţa ca actor ambulant sau din diverse meserii, unele meschine (a lucrat, de exemplu, ca tăbăcar la Grenoble). Întors în 1924 în România, a frecventat mai multe cercuri literare, printre care şi Sburătorul. George Călinescu l-a ajutat să colaboreze cu câteva texte în proză mai întâi în „Sinteza” din 1927, apoi în alte reviste ale timpului. Fără să fie autorul vreunui volum editat în timpul vieţii (broşura Odaia ambulantă a apărut la …

Read More »

Andrei Cornea

Andrei Cornea (3 aprilie 1952, Bucureşti) – eseist şi traducător. Este fiul istoricului literar Paul Cornea. În 1975 a absolvit Facultatea de Istorie şi Teorie a Artei a Institutului „Nicolae Grigorescu”, iar în 1980 Facultatea de Limbi Clasice a Universităţii din Bucureşti. Debutează publicistic în revista Liceului „Nicolae Bălcescu” din capitală, iar editorial în 1977, cu volumul De la portulan la vederea turistică. A beneficiat de burse de specializare: DAAD (Germania, 1981), Fundaţia Cini (Veneţia, 1986), Fulbright (1991) şi New Europe College (1995). În 1999 şi 2000 a fost redactor la postul de radio BBC, secţia română, Londra. Lucrează în …

Read More »

Nicolae Corlăteanu

Nicolae Corlăteanu (14 mai 1915, sat Caracui, judeţul Lăpuşna, Basarabia, azi raionul Leova, Republica Moldova – 21 octombrie 2005) – filolog, academician şi profesor universitar. Este fiul Anei (născută Vartic) şi al lui Grigore Corlăteanu, ţărani. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie şi pe aceea de Drept ale Universităţii din Cernăuţi (1939). A fost şef al Catedrei de limbă şi literatură naţională a Universităţii de Stat din Chişinău (1946-1949), şef de sector (1947-1981), director-adjunct (1958-1961) şi director (1961-1969) al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor la Universitatea de Stat din Chişinău (1969-1988). Doctor …

Read More »

Ben Corlaciu

Ben (Benedict) Corlaciu (6 martie 1924, Galaţi – 16 iunie 1981, Paris) – poet şi prozator. Este fiul Rozaliei şi al lui Neculai Corlaciu. După ce a urmat clasele primare şi cele de liceu la Bucureşti, a absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti în 1947. Este angajat corector la ziarul „Timpul”, apoi redactor la „Frontul plugarilor” şi la revista „Flacăra” (1848-1851), responsabil cultural la Casa Scriitorilor etc. În 1954 este exclus din Uniunea Scriitorilor, fiind reprimit în 1965. Din 1968 până în 1972 este redactor-şef al revistei „Almanahul literar”, editată de „România literară”. Colaborează la „Albatros” …

Read More »

Diaconul Coresi

Diaconul Coresi (1510, Târgovişte – circa 1583) – editor şi tipograf. Prima menţiune despre Coresi „ot Târgovişte” se află în epilogul cărţii Octoih mic slavonesc (Braşov, 1557), tipărit împreună cu Oprea logofătul, al cărui ucenic era. În 1558 cei doi scot la Târgovişte, în tipografia lui Dimitrie Liubavici, în care s-au şi format, un Triod-Penticostar slavonesc, iar un an mai târziu, Coresi se stabileşte definitiv la Braşov. Până în 1583 el a tipărit aici sau în alte oraşe transilvănene numeroase cărţi religioase în slavonă şi română, fie la cererea oficialităţilor locale, fie la solicitarea domnilor sau mitropoliţilor din Ţara Românească …

Read More »

Miron Cordun

Miron Cordun (pseudonimul literar al lui Gheorghe Cârstea) (16 noiembrie 1935, Priseaca, judeţul Olt – 10 decembrie  1997, Piteşti) – poet. Este fiul Floricăi (născută Nicolaescu) şi al lui Ion B. Cârstea, ţărani. După Liceul „Radu Greceanu” din Slatina, urmează o şcoală de biblioteconomie la Bucureşti. A lucrat ca metodist la Casa Regională a Creaţiei Populare Argeş (1961-1972), redactor la revista „Argeş” (1972-1974) şi cercetător la Biblioteca Judeţeană Argeş (1974-1997). După 1990 face parte din redacţia revistei „Calende”. Debutează în caietul de poezie al revistei „Argeş”, cu ciclul Edict (1970), dar se impune cu volumul Curtea Veche (1974; Premiul Uniunii …

Read More »

Avram Corcea

Avram Corcea (1868-1951) – culegător de folclor. Preot ortodox în localitatea Coştei de lângă Vîrşeţ, Corcea a cules în anii 1889 şi 1890, de la lăutarul Vichentie Micu, mai multe balade, pe care le-a reunit în volumul Balade poporale, apărut la Caransebeş în 1899. Parte dintre aceste balade Corcea le publicase în câteva numere din ziarul „Tribuna” de la Sibiu. Cântecele bătrâneşti culese sunt transcrise cu deosebită grijă de a respecta întocmai textul obţinut de la informator. Însă, din dorinţa de a le face mai accesibile, culegătorul a preferat să renunţe la particularităţile fonetice ale graiului bănăţean. Cântecelor vechi, Corcea …

Read More »