Personalităţi

Traian Coşovei

Traian Coşovei (24 martie 1921, Somova, judeţul Tulcea – 16 iulie 1993, Bucureşti) – poet, prozator şi reporter. Este fiul Anei (născută Oprea) şi al lui Ion Coşovei, pescar. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1947). Debutează în revista „Lumea” (1946), cu poemul Femeia din camera obscură, iar în volum cu nuvela La Taliane (1950), inspirată din viaţa pescarilor de pe mare. Debutul editorial în poezie îl va reprezenta volumul Oceanul (1962). Cu reportajele din Împărăţia vânturilor (1954), care au reţinut atenţia lui Geo Bogza, Coşovei începe o lungă carieră în domeniu. Criticilor care îi …

Read More »

Traian T. Coşovei

Traian T. Coşovei (28 noiembrie 1954, Bucureşti – 1 ianuarie 2014) – poet. Este fiul Mariei (născută Urdăreanu) şi al lui Traian Coşovei, scriitor. După studiile liceale făcute la Bucureşti, urmează Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, absolvind-o în 1978. Debutează în „România literară” (1978), iar editorial, cu volumul Ninsoare electrică, în 1979 (Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut). A mai primit premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1994), Marele Premiu „Ion Vinea” (1996) şi Premiul Academiei Române (1996). Copil teribil al generaţiei ’80, Coşovei a fost, alături de Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Ion Stratan, Mariana Marin, Alexandru …

Read More »

Constantin Coşărău

Constantin Coşărău (1861, Pereliotî, Transnistria – 1934, Odesa, Ucraina) – poet şi traducător. După ce a făcut studii pedagogice, a fost învăţător în Tatarbunar. În 1918 se refugiază în stânga Nistrului. Primele sale versuri apar în anii 1924 şi 1925 în coloanele ziarului „Plugarul roşu” şi ale revistei „Moldova literară”. În 1928 a tipărit, la Balta, prima plachetă de Poezii. Versurile lui Coşărău abordează o tematică ocazională, fiind marcate de influenţa folclorului. A tradus din A. Puşkin, I.A. Krîlov, N. Nekrasov etc. Este unul dintre fondatorii Asociaţiei Scri­itorilor Sovietici Moldoveni „Răsăritul”. Opera literară Poezii, Balta, 1928; Poezii, prefaţă de I. …

Read More »

Florin Costinescu

Florin Costinescu (16 mai 1938, Slobozia, judeţul Ialomiţa) – poet, profesor şi editor de reviste. Părinţii săi au fost profesori. Tatăl, Victor Costinescu, profesor de geografie, fost student al profesorilor Simion Mehedinţi şi Constantin Rădulescu-Motru, membru al echipelor regale studenţeşti, şi mama sa, Maria Costinescu, profesoară de menaj şi educaţie fizică. «Până la vârsta de 7 ani am poposit la Brăila, Buzău, Lugoj, Oraviţa, localităţi prin care tatăl meu a trecut până la susţinerea examenului de definitivat. A urmat stabilirea definitivă la Turnu Măgurele. Cursurile elementare şi Liceul mixt (1945-1955) – în acest orăşel dunărean, care păstra cu o oarecare …

Read More »

Sebastian Costin

Sebastian Costin (11 septembrie 1939, Galaţi – 30 noiembrie 1997, Tel Aviv, Israel) – poet, prozator şi traducător. După absolvirea liceului, la Galaţi, în 1955 intră la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu”, devenită apoi Secţia de literatură şi critică a Universităţii din Bucureşti, luându-şi licenţa în 1960. Se întoarce în Galaţi, unde este, pe rând, bibliotecar, metodist la Casa Creaţiei Populare, secretar literar la teatrul local. În 1967 devine ziarist la „Scânteia tineretului” şi se afirmă în calitate de cronicar dramatic. Debutează cu versuri, dar scrie şi romane poliţiste, în colaborare cu Ion Maximilian (semnate cu pseudonimul Ştefan Marian). Se …

Read More »

Nicolae Costin

Nicolae Costin (1660-1712) – cronicar şi traducător. Al doilea dintre fiii cronicarului Miron Costin, Costin a învăţat la Şcoala iezuită şi, probabil, la Şcoala Domnească din Iaşi, apoi la Lemberg. Cunoştea perfect limbile latină, slavonă şi polonă, mai puţin greaca şi, poate, franceza şi italiana. Implicat, ca şi Velicico Costin, unchiul său, în complotul din 1691 împotriva domnitorului Constantin Cantemir, este închis împreună cu fraţii săi, Ioniţă şi Pătraşcu. Eliberat pe chezăşia unor boieri de frunte, cărturarul moldovean se refugiază în Ţara Româ­nească, la Curtea lui Constantin Brâncoveanu. Întors în Mol­dova, din treti-logofăt ajunge cu timpul hatman, vornic al Ţării …

Read More »

Lucian Costin

Lucian Costin (pseudonimul literar al lui Ion Gh. Costiniuc) (11 septembrie 1887, Lisaura, judeţul Suceava – 10 septembrie 1951, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin) – poet, folclorist şi publicist. Este fiul Marandei şi al lui Gheorghe Costiniuc. Frecventează clasele primare la şcolile din Tişăuţi şi Lisaura, după care este elev al Liceului de băieţi din Suceava. Se înscrie la Facultatea de Geografie a Universităţii din Cernăuţi, audiind, între 1910 şi 1914, pe lângă cursurile acestei facultăţi, şi prelegeri de istorie, filosofie şi limba română; între profesorii preferaţi se numără Sextil Puşcariu. După o specializare de 2 ani la Viena (1914-1916), funcţionează ca …

Read More »

Jacques G. Costin

Jacques G. Costin (13 aprilie 1895, Bucureşti – 22 decembrie 1971, Paris) – prozator. Este fiul Rebecăi şi al lui David Goldschlager. A urmat studii de drept, fără a practica avocatura. Discret personaj al avangardei româneşti, însă recunoscut ca „un ferment şi un animator”, fire profund boemă, Costin a fost un partener de emulaţie inovatoare al lui Tristan Tzara, Marcel Iancu, Ion Vinea şi F. Brunea-Fox. Continuator al prozei în re­gistru absurd a lui Urmuz, Costin începe să colaboreze, uneori sub pseudonimul Sindbad, la „Facla”, „Chemarea” şi la „Con­timporanul” (cooperând şi la construirea acestei reviste). Volumul Exerciţii pentru mâna dreaptă …

Read More »

Calistrat Costin

Calistrat Costin (pseudonimul literar al lui Costinel Costin) (30 ianuarie 1942, Bacău) – poet şi prozator. Este fiul Emiliei (născută Bălăiţă) şi al lui Alexandru Costin, subofiţer. A studiat filologia la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, între 1960 şi 1965. A fost asistent universitar la Institutul Pedagogic din Târgu Mureş şi la acela din Bacău, redactor la cotidianul „Informaţia Harghitei” şi la revista „Ateneu”; este director al Teatrului „George Bacovia” şi al Teatrului de Animaţie „Vasile Alecsandri” din Bacău. În 1998 i se acordă Premiul „George Bacovia” pentru poezie. A debutat în presă în 1966, cu articole de critică …

Read More »

Veniamin Costache

Veniamin Costache (20 decembrie 1768, Roşieşti, judeţul Vaslui – 18 decembrie 1846, Mănăstirea Slatina, judeţul Suceava) – cărturar, traducă­tor, literat, teolog şi compozitor. Fiu al Mariei (născută Cantacuzino) şi al marelui boier Grigore Costache, Costache îşi începe învăţătura la Academia Domnească din Iaşi, dar atracţia pentru viaţa monahală îl determină să se călugărească într-o mănăstire din Huşi, devenind discipolul episcopului Iacov Stamati. Urcă repede treptele ierarhiei clericale: în 1789 este egumen al mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, între 1792 şi 1803, episcop de Huşi, apoi de Roman, iar în 1803 e uns mitropolit al Moldovei. Începe imediat o acţiune intensă …

Read More »