Personalităţi

Emil Gârleanu

Emil Gârleanu (5 ianuarie 1878, Iaşi – 2 iulie 1914, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş) – prozator, traducător, jurnalist, regizor şi scenarist de film. Este fiul Pulcheriei (născută Antipa), de la care viitorul scriitor moşteneşte o structură psihică delicată, şi al colonelului Emanoil Gârleanu. Urmează liceul în oraşul natal, la Şcoala fiilor de militari, unde îl cunoaşte pe Eugeniu P. Botez, cel ce va deveni Jean Bart. Renunţă la ideea de a face carieră ca ofiţer de marină, necorespunzând exigenţelor la matematici. La Şcoala Militară de Infanterie este coleg cu Gheorghe Brăescu. În 1898, ofiţer, este repartizat la Iaşi, la Regimentul …

Read More »

George Topârceanu

George Topârceanu (21 martie 1886, Bucureşti – 7 mai 1937, Iaşi) – poet, prozator, publicist, memorialist şi traducător. Este fiul Paraschivei (născută Coma), maestră în ţesut covoare, şi al lui Ion Topârceanu, originar din Topârcea Sibiului, care a schimbat mai multe meserii, printre care a practicat-o şi pe aceea de cojocar. Părinţii au peregrinat în diferite localităţi, aşezându-se, în cele din urmă, la Nămăeşti, în Argeş. Primele clase primare Topârceanu le face la Bucureşti, iar ultimele la Şuiei, în judeţul Argeş. Liceul, început în 1898 la „Matei Basarab”, îl termină în 1906 la „Sf. Sava”. După ce, câteva luni, este …

Read More »

Petre Ispirescu

Petre Ispirescu (1830, Bucureşti – 21 septembrie 1887, Bucureşti) – prozator, povestitor, folclorist, editor şi tipograf. S-a născut în mahalaua bucureşteană Pescăria Veche, unde tatăl său, Gheorghe, avea o frizerie. Mama, Elena, de origine transilvăneană, era, se pare, o povestitoare neîntrecută. De la părinţi, de la calfele şi clienţii tatălui său, Ispirescu a putut asculta, în copilărie, numeroase creaţii populare, mai ales basme. Din iniţiativa mamei este dat să înveţe carte cu dascăli bisericeşti, dar din pricina lipsurilor materiale, se vede nevoit, la 12 ani, să-şi asigure singur existenţa. Nereuşind să-şi desăvârşească instrucţia în şcoală, dar avid de cât mai …

Read More »

Mateiu I. Caragiale

Mateiu Ion Caragiale (12 martie 1885, Bucureşti – 17 ianuarie 1936, Bucureşti) – poet şi prozator. Faptul că s-a născut ca fiu ne­legitim al lui I.L. Caragiale îi va provoca lui Caragiale, mai târziu, grave complexe de inferioritate şi o zbatere continuă, aproape disperată de a-şi depăşi condiţia de bastard, de a înlocui extrac­ţia socială modestă printr-o iluzorie ascendenţă nobiliară, plăsmuită cu o uimitoare convingere intimă. Pe Maria Constantinescu, în vârstă de 20 de ani, I.L. Caragiale o cunoscuse în primăvara anului 1884 la Regia Monopolurilor, unde, ca şi dramaturgul, aceasta era funcţionară. Cât timp a durat relaţia lui I.L. …

Read More »

Fănuş Neagu

Fănuş Neagu (5 aprilie 1932, Grădiştea de Sus, judeţul Brăila – 24 mai 2011, Bucureşti) – poet, prozator, povestitor, traducător, nuvelist, romancier şi dramaturg. Este fiul Paraschivei (născută Miroslav) şi al lui Vasile Neagu, ţărani. Face şcoala elementară în satul natal, iar cursul secundar la liceele militare din Iaşi şi Câmpulung (1944-1948) şi la şcoli pedagogice din Bucureşti şi Galaţi (1948-1950). Cursant la Şcoala de Literatură „M. Eminescu” din Bucureşti (1951-1952), e scurt timp profesor suplinitor la o şcoala generală din comuna Largu şi devine student la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia fără frecvenţă (1954-1957). A fost …

Read More »

Tudor Vianu

Tudor Vianu (27 decembrie 1897, Giurgiu – 21 mai 1964, Bucureşti) – poet, traducător, estetician, eseist, memorialist, editor, filosof al culturii, critic şi istoric literar. Este fiul Floricăi (născută Rosa Leibovici) şi al lui Alexandru Vianu (născut Adolf M. Weinberg), medic, şi frate cu Alexandru Vianu. Tatăl, participant la Războiul pentru Independenţă, primeşte cetăţenia română în 1878, iar în 1893 familia trece la ortodoxie. Vianu urmează la Giurgiu clasele primare (1904-1908) şi gimnaziale (1908-1912), Liceul „Gheorghe Lazăr” la Bucureşti (1912-1915), ani din care datează prietenia cu Ion Barbu. În 1915 se înscrie la Facultatea de Drept (licenţa în 1919) şi …

Read More »

Dimitrie Anghel

Dimitrie Anghel (16 iulie 1872, Corneşti, judeţul Iaşi – 13 noiembrie 1914, Iaşi) – poet şi prozator. Tatăl lui Anghel, Dimitrie Anghel, comerciant şi moşier, descindea din aromâni refugiaţi din părţile Ianinei, iar mama, Erifilia (născută Leatris), era grecoaică din insula Antigoni. Familia izbutise să intre în protipendada ieşeană, însă cunoaşte curând declinul. După ce Erifilia se stinge prematur, în 1879, tatăl lui Anghel, angajat în câteva întreprinderi hazardate, dă faliment, ceea ce îi provoacă şi moartea, în 1888. Cei patru copii vor avea totuşi condiţii pentru a-şi desăvârşi instrucţia. Însă Mitif, cum e alintat cel de-al treilea, lipsit de …

Read More »

Constantin Dobrogeanu-Gherea

Constantin Dobrogeanu-Gherea (21 mai 1855, Slavianka, Ucraina – 7 mai 1920, Bucureşti) – critic şi teoretician literar. Provine dintr-o familie de mici negustori evrei, purtând iniţial numele Solomon Katz. A făcut şcoala primară în târguşorul natal, iar gimnaziul la Ekaterinoslav. În 1872, pleacă la Harkov, unde îşi pregăteşte bacalaureatul şi devine student audient al Facultăţii de Ştiinţe. Intrând în cercurile narodnice studenţeşti, participă la acţiunile acestora şi cutreieră satele făcând propagandă revoluţionară printre ţărani. Urmărit mereu de poliţia ţaristă, în martie 1875, trece graniţa Rusiei şi se stabileşte la Iaşi. În aprilie, pleacă în Elveţia, unde se aflau numeroşi revoluţionari …

Read More »

Titu Maiorescu

Titu Liviu Maiorescu (15 februarie 1840, Craiova – 18 iunie 1917, Bucureşti) – filozof, eseist, estetician, traducător, critic literar, avocat şi politician. Este fiul filologului Ioan Maiorescu, înrudindu-se după tată cu Petru Maior şi cu Timotei Cipariu, iar după mamă, Maria (născută Popasu), cu episcopul Ioan Popasu. Între 1846 şi 1848 urmează primele două clase elementare la şcoala din oraşul natal, însuşindu-şi acasă şi primele noţiuni de limba latină. În 1848 pleacă, împreună cu mama şi cu sora lui, Emilia, la Bucureşti, Braşov şi apoi la Sibiu. Sub protecţia lui Avram Iancu, familia ajunge la Blaj, în decembrie 1848, apoi …

Read More »

Mircea Sântimbreanu

Mircea Sântimbreanu (7 ianuarie 1926, Băiţa, judeţul Hunedoara – 18 august 1999, Bucureşti) – prozator, traducător, publicist, scenarist şi producător de film. Este fiul Letiţiei (născută Ardean) şi al lui Gheorghe Sântimbreanu, miner. Învaţă mai întâi la Ghelari, Veţel şi Leşnic, urmează Liceul „Avram Iancu” din Brad (1935-1943), Facultatea de Drept (1943-1947) şi Facultatea de Filosofie (1944-1951) la Bucureşti. O perioadă este asistent la Catedra de drept penal a Universităţii bucureştene (1948-1951) şi profesor de istorie la un liceu din Bucureşti, apoi activează în cadrul Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor (1966-1969), ca director general al Centrului Naţional al Cinematografiei (1970-1972), …

Read More »