Personalităţi

Aneta Dobre

Aneta Dobre (14 noiembrie 1939, Galaţi) – istoric literar. Este fiica Eufrosinei (născută Decisiuc) şi a lui Neculai Dobre, funcţionar. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti, secţia rusă-română, rămânând la Catedra de filologie rusă a aceleiaşi facultăţi, în 1977 a obţinut titlul de doctor în filologie, cu teza Natura în poezia lui Serghei Esenin. În 1978 a devenit lector, ulterior conferenţiar la Catedra de limba şi literatura rusă a Facultăţii de Limbi Străine şi şefă a Catedrei. A colaborat la „Secolul 20”, „România literară”, „Studii de literatură universală”, „Analele Universităţii Bucureşti”, „Romanoslavica”, publicând studii despre Serghei Esenin, Ana Ahmatova, …

Read More »

Alexandru Dobre

Alexandru Dobre (15 mai 1940, Fierbinţi, judeţul Ialomiţa) – folclorist. Este fiul Vasilicăi (născută Dedu) şi al lui Dumitru Dobre. Urmează, după studii liceale la Bucureşti şi Fierbinţi, Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). Lucrează, succesiv, ca director de cămin cultural în Fierbinţi (1957-1959), ofiţer activ (1963-1971), redactor la „Scânteia tineretului”, referent de specialitate la cancelaria Academiei Române (1977-1989). Este membru în comitetul de redacţie al „Analelor Academiei Române” (1977-1989), membru în comitetul de redacţie (1979), secretar responsabil de redacţie (1980-1985) şi redactor-şef (din 1986) al „Revistei de etnografie şi folclor”, redactor responsabil adjunct al „Memoriilor Comisiei de …

Read More »

Ion Diordiev

Ion Diordiev (20 mai  1935, Nezavertailovca, Transnistria) – poet şi prozator. Este fiul Verei şi al lui Macar Diordiev. A absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova (1962). Prima sa carte de miniaturi şi schiţe umoristice, Zigzaguri (1976), anunţa un observator fin al oamenilor şi al vieţii şi un har apreciabil de a releva ridicolul prin notaţii vii, succinte, apelând la poanta generatoare de haz. Atare calităţi au fost confirmate ulterior de volumele Amărăciunile dulcelui (1981), Hopuri (1983), de culegerile pentru copii Soarele şi mama (1978) şi Recreaţia veselă (1989). Opera  literară Zigzaguri, Chişinău, 1976; Soarele şi mama, Chişinău, 1978; …

Read More »

Dionisie Romano

Dionisie (Dimitrie) Romano (29 iulie 1806, Sălişte, judeţul Sibiu – 18 ianuarie 1873, Buzău) – episcop, cărturar şi traducător. S-a născut din părinţii Ionaş şi Marina Roman. La vârsta de 14 ani a rămas orfan de tată. Mama lui, după ce a căsătorit-o pe fiica sa Stanca, în 1820 a trecut în Moldova, retrăgându-se la Mănăstirea Agapia, luând cu sine şi pe fiul său Dimitrie. Acesta, pentru a se întreţine a apelat la ajutorul călugărilor de la Mănăstirea Neamţ, unde a rămas ca „ajutor la toate treburile” timp de 3 ani, apoi la 17 ani a fost primit în rândul …

Read More »

Dionisie Eclesiarhul

Dionisie Eclesiarhul (circa 1740, Stoeneşti, judeţul Vâlcea – 1820, Craiova) – cronicar şi caligraf. Dumitru, după numele mirean, era unul dintre cei patru copii ai familiei modeste a lui Alexie şi a Aspaziei, ce va deveni Anastasia monahia. La şcolile mănăstireşti din zonă a deprins limbile slavonă, greacă, rusă, cunoştinţe de toponimie, de istorie şi geografie, meşteşugul caligrafiei şi al miniaturii, arta gravurii şi a picturii bisericeşti. Ucenic al episcopului Grigorie Socoteanu şi preot de mir la biserica Episcopiei Râmnicului, se va călugări la Hurezu (1769). Va fi ieromonah (1770-1771) şi, pentru scurt timp, egumen. Ca eclesiarh la Episcopia Râmnicului …

Read More »

Ioana Dinulescu

Ioana Dinulescu (3 iulie 1950, Craiova) – poetă. Este fiica Elenei (născută Comisaru) şi a lui Dumitru Dinulescu, muncitor. A urmat cursurile şcolii generale şi ale Liceului de Filologie-Istorie (absolvit în 1969) la Craiova, şi tot aici Facultatea de Filologie, secţia română-franceză (1969-1973). În perioada studenţiei şi după absolvire frecventează cenaclul „Ramuri” şi cenaclul „Cadran” al Universităţii. După absolvire este, pe rând, profesoară la Balş, redactor la revista „Ramuri”, unde se ocupă de cronica de poezie, şi la Studioul Teritorial de Radio Oltenia din Craiova, semnând cronici literare, dramatice şi de artă. După 1985, este profesoară la Casa Pionierilor din …

Read More »

Dumitru Dinulescu

Dumitru Dinulescu (27 august 1942, Bucureşti) – prozator. Este fiul Elenei (născută Butunoiu) şi al lui Dumitru Dinulescu, inginer. Licenţiat al Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti (1965) şi al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, secţia regie de film şi televiziune, între 1966 şi 1977 a lucrat ca redactor şi regizor la Televiziunea Română. Debutează în „Amfiteatru”, în 1966. Prima carte, Robert Calul, îi apare în 1968, în colecţia „Luceafărul” a Editurii pentru Literatură. Înzestrat pentru cinematografie, Dinulescu a trăit drama cenzurii comuniste, de unde şi ratarea lui ca scenarist. Cu un ochi necruţător, atent la detalii, …

Read More »

Mircea Dinescu

Mircea Dinescu (11 noiembrie 1950, Slobozia, judeţul Ialomiţa) – poet şi gazetar. Este fiul Aureliei (născută Badea) şi al lui Ştefan Dinescu, muncitori. A făcut liceul la Slobozia (1965-1969) şi a absolvit Facultatea de Ziaristică a Academiei „Ştefan Gheorghiu” (1979-1984). Angajat la Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti (1972-1976), lucrează apoi ca redactor la revista „Luceafărul” (1976-1982) şi la „România literară” (1982-1989). După mai mulţi ani de insurgenţă politică şi culturală, în 1988 se înscrie în sfera mişcărilor anticomuniste ale scriitorilor români. Susţinerea protestelor semnate de Dorin Tudoran, scrisoarea de protest adresată conducerii Uniunii Scriitorilor şi – prin ricoşeu – şefului statului, …

Read More »

Leonid Dimov

Leonid Dimov (11 ianuarie 1926, Ismail, Basarabia – 5 decembrie 1987, Bucureşti) – poet şi traducător. Este fiul Nadejdei Dimov. Când avea 3 ani s-a stabilit împreună cu bunicii la Bucureşti. Îşi ia bacalaureatul, în 1944, la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, după care face studii, fără să le încheie, la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, la Institutul de Teologie Ortodoxă, la Facultatea de Drept şi la Facultatea de Biologie din Bucureşti. Membru al Partidului Comunist Român din 1944, este exclus în 1950, după ce în 1945 îşi depusese carnetul. Lucrează ca redactor la revista „Studentul …

Read More »

Alexandru Dimitriu-Păuşeşti

Alexandru Dimitriu-Păuşeşti (24 februarie 1909, Iaşi – 7 noiembrie 1977, Bucureşti) – poet şi traducător. Fiu al unui avocat, Dimitriu-Păuşeşti îşi face studiile liceale şi universitare în oraşul natal, plecând apoi, cu o bursă, la Paris. Împreună cu Virgil Gheorghiu şi Aurel Zaremba scoate la Iaşi revista avangardistă „Prospect” (1928). În paginile ei, apoi la „unu” ori la „XX. Literatură contimporană”, publică poezii şi proză. Mai colaborează la „Bilete de papagal”, „Opinia”, „Lumea”, „Manifest”, „Jurnalul literar”, „Cuget moldovenesc”, „Vremea”, „Ecoul”, iar după 1950 scrie la „Gazeta literară”, „Viaţa românească”, „Veac nou”, „Cahiers roumains d’etudes litteraires” etc. Vreme de aproape două …

Read More »