Personalităţi

Ermiona Asachi

Ermiona Asachi (16 decembrie 1821, Viena – 9 decembrie 1900, Paris) – traducătoare. Fiică a lui Gheorghe Asachi şi a Elenei (născută Tayber), Asachi, căsătorită la 18 ani cu Alexandru Moruzi, se desparte la scurt timp de el şi pleacă în Franţa (1845). La Paris intră în cercul intelectualilor revoluţionari francezi, făcând o impresie deosebită prin cultura şi distincţia ei intelectuală. În 1852 se căsătoreşte cu Edgar Quinet, istoric şi scriitor francez, dedicându-se susţinerii activităţii soţului ei şi editării operelor acestuia. În afara unui volum de cronici muzicale, toate cărţile scrise de Asachi în franceză (semnate Hermione Quinet) cuprind memorii …

Read More »

Valeriu Armeanu

Valeriu Armeanu (23 mai 1946, Giroc, judeţul Timiş) – poet. Fiu al lui Gavrilă Armeanu, militar, şi al Eugeniei (născută Cătălinoiu), cadru medical, Armeanu a absolvit Liceul „Traian” din Drobeta Turnu Severin (1968). A fost muncitor, apoi bibliotecar la Biblioteca Casei de Copii din Drobeta Turnu Severin (1969-1989). Începând din 1990 a editat, timp de doi ani, ziarul „Scorpion”. În 1994 a devenit instructor la Centrul Judeţean Drobeta Turnu Severin al Creaţiei Populare. A debutat în 1963, cu versuri, în revista „Ramuri”. A mai colaborat la „Tribuna”, „Orizont”, „Luceafărul”, „România literară”, „Contemporanul”, „Vatra” etc. Placheta de debut a lui Armeanu, …

Read More »

Mircea Aristide

Mircea Aristide (pseudonimul literar al lui Aristide Mircea Aime Kleckner) (31 mai 1927, Bucureşti – 17 octombrie 2002) – poet şi prozator. Învaţă la Bucureşti la liceele Schewitz-Thyerin, „Profesori Asociaţi” şi „Cultura”, urmând apoi, fără să le absolvească, Facultatea de Filosofie şi Institutul de Construcţii. Mai face doi ani cursuri de regie de teatru la Universitatea Populară. Angajat la Radiodifuziunea Română, este, între 1974 şi 1985, secretar al studioului de umor. În 1987 emigrează în Israel. Colaborează la „Steaua” (cu un „dicţionar parodic”), la „Tribuna”, „Tomis”, „Urzica”, „Orizont” etc., unde publică versuri, proză scurtă şi traduceri. Scrie, de asemenea, scenarii …

Read More »

Costache Aristia

Constantin Chiriacos Aristia (cunoscut sub numele de Costache Aristia) (1800, Bucureşti – 18 aprilie 1880, Bucureşti) – scriitor, traducător, actor şi politician. Fiu al unui grec căzut în luptele de la Missolonghi, Aristia e încă un adolescent în momentul apropierii sale de mişcarea eteristă (1818). Studiile şi le face la Academia grecească din Bucureşti. Remarcat de domniţa Ralu Caragea cu prilejul reprezentaţiilor teatrale organizate cu elevii şcolii, este trimis la Paris, pentru a studia acolo jocul celebrului actor Fr. J. Talma. Întors în ţară, el continuă să apară pe scenă, în teatrul de la Cişmeaua Roşie, impunându-se prin talentul său …

Read More »

George Arion

George Arion (5 aprilie 1946, Tecuci, judeţul Galaţi) – poet, prozator, gazetar, eseist, libretist şi autor de romane poliţiste. Este fiul lui Gheorghe Arion, profesor, şi al Aglaiei Arion (născută Motaş), învăţătoare. Urmează liceul la Bucureşti, absolvindu-l în 1964 şi apoi Facultatea de Filologie a Universităţii din acelaşi oraş (1965-1970). Debutează cu versuri în revista „Contemporanul” (1966), prima lui carte, Copiii lăsaţi singuri, apărută în 1979, cuprinzând tot poezii. Colaborează la „România literară”, „Contemporanul”, „Vatra” şi „Suplimentul literar-artistic al «Scânteii tineretului»”. Din 1974 este redactor la revista „Flacăra”, secţia cultură; în 1990 devine director al publicaţiilor „Flacăra”. Este membru al …

Read More »

Ion Arieşanu

Ion Arieşanu (8 septembrie 1930, Ocna Mureş, judeţul Alba) – prozator. Este fiul Elenei (născută Popa) şi al lui Iosif Arieşanu, lăcătuş mecanic. A absolvit Liceul „Mihai Viteazul” din Turda în 1951, apoi Facultatea de Filologie din Cluj (1955). După o scurtă carieră didactică universitară (1955-1957) în acelaşi oraş, se dedică activităţii în presă, fiind redactor la „Drapelul roşu”, redactor-şef la revista „Orizont”. Colaborează cu proză şi cu reportaje la „Orizont”, „Steaua”, „Familia”, „Luceafărul” şi „România literară”. Debutează cu proză scurtă în „Făclia Ardealului” (1951), iar editorial cu volumul de schiţe şi povestiri Anii adolescenţei (1962). Într-o primă fază, proza …

Read More »

Constantin D. Aricescu

Constantin D. Aricescu (18 martie 1823, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş – 18 februarie 1886, Bucureşti) – poet, prozator, dramaturg şi publicist. Fiu al serdarului Dimitrie Aricescu şi al Elenei (născută Chiliaşu), Aricescu învaţă mai întâi cu dascăli greci, apoi la şcoala românească din oraşul natal şi la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, unde, la secţia „umanioare”, erau profesori Petrache Poenaru, Florian Aaron şi Costache Aristia. Scurt timp lucrează ca ajutor de inginer, dar se înapoiază la Câmpulung şi organizează o trupă de actori diletanţi. Colaborator, în 1848, la „Pruncul român”, participant la manifestările revoluţionare din Câmpulung, arestat şi surghiunit în …

Read More »

Nicolae Argintescu-Amza

Nicolae Argintescu-Amza (22 septembrie 1904, Galaţi – 7 septembrie 1973, Bucureşti) – eseist, traducător şi critic literar. Este fiul lui Savel Argintescu, medic, şi al Elenei (născută Popescu), descendentă a unei familii de ardeleni. Pentru a atrage atenţia asupra originii sale pe linie maternă, criticul îşi va completa identitatea cu onomasticul Amza. Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, va activa, între 1930 şi 1932, ca profesor de filosofie, interesându-se, în paralel, şi de cercetarea sociologică. A colaborat astfel cu echipele conduse de Dimitrie Gusti la realizarea a două filme: Drăguş (1931) şi Probleme sociale (1932) …

Read More »

Constantin Argeşanu

Constantin Argeşanu (17 septembrie 1892, Târgu Dealului, azi Ştefăneşti, judeţul Argeş – 19 ianuarie 1964, Bucureşti) – prozator, traducător şi autor de versuri. Fiu al Zafirei (născută Popescu) şi al lui Emanoil Argeşanu, Argeşanu a absolvit liceul la Piteşti, apoi a urmat cursurile unor institute militare la Bucureşti şi Potsdam, devenind ofiţer de geniu. Participă la primul război mondial, iar mai târziu (1926-1927) se reprofilează la şcoala de pilotaj din Tecuci. Ca ofiţer de aviaţie, primeşte posturi de comandă, mai întâi la Iaşi (1928-1937), apoi la Bucureşti, atingând apogeul carierei între 1944 şi 1947, când, general fiind, deţine funcţia de …

Read More »

Virgil Ardeleanu

Virgil Ardeleanu (5 februarie 1932, Târgu Mureş) – critic literar. Fiu al Mariei (născută Zamfir) şi al lui Gheorghe Ardelean, Ardeleanu a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, fiind apoi bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj (1956-1959) şi redactor (din 1959) la revista „Steaua”. Cariera lui a cunoscut două „fracturi” considerabile, o dată la începutul anilor ’70, a doua oară către sfârşitul anilor ’80. Deşi indisociabil în ultimii 20 de ani de evoluţia revistei clujene „Steaua”, unde a fost multă vreme „placa turnantă” a redacţiei, Ardeleanu îşi leagă numele de câteva zone fierbinţi ale istoriei literare contemporane. …

Read More »