Literatură

Iar faţa ta e străvezie, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iar faţa ta e străvezie, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în „Sămănătorul”, nr. 18 din 4 mai 1903. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.285, 80-81. Aparţine epocii ieşene (1876). Cuprinde elemente care trimit iar la presupusa „iubită de la Ipoteşti”. Mihai Eminescu Iar faţa ta e străvezie Iar faţa ta e străvezie Ca suprafaţa albei ceri Şi numai ochii mari sunt turburi De umbra negrelor dureri. Tu, chip chinuitor de dulce, Tu, ideal în ochii mei, Tu, ce femeie între …

Read More »

Iar când voi fi mormânt, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iar când voi fi mormânt, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poesii în 1883. Eminescu începe elaborarea poeziei cu varianta De-oi adormi curând, în epoca ieşeană, în 1876 şi o continuă în epoca gazetăriei bucureştene până în 1883, când îi alătură o nouă variantă, Iar când voi fi pământ din 1880-1881. Versiunea principală Mai am un singur dor aparţine epocii gazetăriei bucureştene din 1880-1882, la care alătură o ultimă variantă Nu voi mormânt bogat, din 1882-1883, ca o încheiere a acestei elegii. Perpessicius stabileşte familia acestor texte într-o operaţie magistrală. Transcriem …

Read More »

Iambul, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iambul, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.268, 33, şi nr. 2.259, 330. Este un sonet din epoca bucureşteană (1878), mărturie a preferinţelor sale în arta literară. Mihai Eminescu Iambul De mult mă lupt cătând în vers măsura, Ce plină e ca toamna mierea-n faguri, Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri, Ce fără piedeci trec sunând cenzura. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri, Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi împle gura Atunci când Amor …

Read More »

Horia, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Horia, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată Poezii postume în 1905. Este elaborată, probabil, în 1867 şi aparţine epocii Blajului. Prima versiune din manuscrisul nr. 2.262, 4, este însoţită, pe aceeaşi pagină, de mai multe titluri: Răsunet, Horiadele, Iancu, Răzbunarea română, Ariel, Faust şi Un Don Juan român. Ilarie Chendi presupunea că Eminescu se gândea la un ciclu de poeme inspirate din revoluţiile transilvănene. Mihai Eminescu Horia Să priveasc-Ardealul lunei i-e ruşine Că-a robit copiii-i pe sub mâni streine. Ci-ntr-un nor de abur, într-un văl de ceată, Îşi ascunde tristă galbena ei fată. …

Read More »

Ghazel, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghazel, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată, fragmentar, de Ilarie Chendi, în revista „Tribuna poporului”, Arad, 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.286, 6v-8, brouillon din 1873 şi în manuscrisul nr. 2.285, 122v-123; datată: 20 decembrie 1873. Compunere de la Berlin, cu multe variante, atestând o elaborare febrilă. Mihai Eminescu Ghazel Tu, cu cruzime m-ai respins, când am voit, copilă, Să devastez frumuseţea ta cea dulce, făr’ de milă – Şi totuşi corpul tău e plin de-o coaptă tinereţă, Tu, al amorului …

Read More »

Germanu-i foarte tacticos, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Germanu-i foarte tacticos, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Gheorghe Bogdan-Duică în „Mihai Eminescu”, buletin, nr. 3 din 1930. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.260, 50, şi în manuscrisul nr. 2.260, 184, în trei versiuni; aparţine epocii bucureştene (1878). Perpessicius reproduce şi textele germane (Opere V. Poezii). August Heinrich Hoffmann (1798-1874) s-a născut în orăşelul Fallersleben de lângă Hanovra. Este un reprezentant al poeziei politice germane. Mihai Eminescu Germanu-i foarte tacticos Neamţul cercetează lucrul tacticos, pe dos, pe faţă. La surtuc de …

Read More »

Gemenii, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Gemenii, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Perpessicius întocmeşte după topografia manuscriselor schema versurilor şi a fragmentelor. Gemenii, marele poem cu prologul său Sarmis, prezent în 12 manuscrise, între 1876 şi 1881, ilustrează pasiunea lui Eminescu cu care a lucrat la elaborarea poeziei, explicată şi prin interesul pentru istoria naţională. Mihai Eminescu Gemenii O candelă subţire sub bolta cea înaltă Lumină peste regii cei dacici laolaltă, Cari tăiaţi în marmur cu steme şi hlamide Se înşirau în sală sub negrele firide, Iar colo-n fruntea salei e-un tron …

Read More »

Gelozie, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Gelozie, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.277, 38-37, 39-38, 40, cu titlul Gelozie. Aparţine epocii bucureştene (1878-1880). Se încadrează în romanul sentimental pentru Veronica Micle, alături de poezia Când te-am văzut, Verena. Mihai Eminescu Gelozie Când te-am văzut, femeie, ştii ce mi-am zis în sine-mi N-ai să pătrunzi vrodată înlăuntrul astei inemi. Voi pune uşii mele zăvoare grele, lacăt, Să nu pătrunză-n casă-mi zâmbirea ta din treacăt. Şi cum? dar înţelegi tu cum? Cu-acea gelozie, Ce gândurile-ţi arde şi inima-ţi sfâşie. Căci …

Read More »

Gândind la tine…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Gândind la tine…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sămănătorul”, nr. 24 din 12 mai 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.254, 138 şi nr. 2.281, 73. Este un sonet din epoca ieşeană, pe motive sentimentale, cu consideraţii critice. Mihai Eminescu Gândind la tine… Gândind la tine fruntea-acum mă doare. Nu ştiu ce rost mai are-a mea viaţă Când n-am avut o clipă de dulceaţă: Amar etern şi visuri peritoare! De ce în noapte glasul tău îngheaţă! Vedea-vor ochii-mi …

Read More »

Frumoasă-i…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Frumoasă-i…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume, ediţie nouă (cu o prefaţă de Ilarie Chendi), Bucureşti, 1905. Perpessicius reduce notele şi comentariile la poeziile din manuscrise din considerente tehnice. Avea în vedere stabilirea unui echilibru între notele de la poeziile tipărite în timpul vieţii şi cele din manuscrise. Este şi motivul pentru care procedăm şi noi la fel. Trimitem însă la volumul IV Poezii din ediţia academică integrală pentru texte şi la volumul V Poezii pentru note şi comentarii. Poezia se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 34v-35, şi este …

Read More »