Gramatică

Un nou punct de vedere asupra ramificaţiilor gramaticei comparative, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Un nou punct de vedere asupra ramificaţiilor gramaticei comparative, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 1 din ianuarie 1882, în secţiunea Studii de ştiinţa limbei. Cele şapte subdiviziuni ale „gioticei”: fonologia, morfologia, ideologia (= semantica), sintaxa; lexiologia (termenul s-a impus sub forma lexicologie), noematologia şi onomatologia (primele patru, după Aug. Schleicher, celelalte trei, adause de B.P. Hasdeu), discutate în acest studiu, dovedesc că marele nostru învăţat era integrat în curentul general al lingvisticii europene privind fixarea cadrelor teoretice şi metodologice ale cercetării limbii. B.P. Hasdeu Pentru lingvistica …

Read More »

Studii gramaticale asupra limbei dacilor. Genitiv şi dativ, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Studii gramaticale asupra limbei dacilor. Genitiv şi dativ, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 6 din 1874. Normele ortografice nu diferă de cele din Istoria critică a românilor. În afară de Miklosich, Schuchardt şi Hasdeu, ipoteza că omonimia genitiv-dativ e un fapt de substrat în limbile balcanice a fost susţinută, între alţii, de Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique. Problèmes et résultats, Paris, 1930. După învăţatul danez, în greacă s-ar fi impus genitivul asupra dativului, pe când în română, albaneză şi bulgară, invers, dativul a devenit şi genitiv. Dat …

Read More »

Rapsodii gramaticale, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Rapsodii gramaticale. I. Genitivul femeiesc. II. Finalul -u, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Lumina” nr. 15 din 1863, Iaşi. Am păstrat pe i în cazurile necesare explicării pronunţiei şi pe -u în exemplele folosite de autor pentru opoziţiile de număr discutate în text. Regula aceasta este formulată aproape la fel în Gramatica Academici, I, 1963: „Genitivul şi dativul singular la substantivele feminine se formează adăugându-se articolul la forma nearticulată…: unei case – casei, unei grădini – grădinii…”; -i nu este „desininţă”, cum zice Hasdeu, ci chiar articol. El însuşi arată …

Read More »