Careli

Carelii sunt un popor finic din Federaţia Rusă (trăind îndeosebi în Republica Karelia) şi din Finlanda (circa 140.000 de persoane).

Constituie populaţia autohtonă din Carelia. Se împart în trei grupuri dialectale. Satele lor sunt aşezate pe malurile lacurilor şi râurilor. Sunt agricultori cu veche tradiţie (secară, orz, ovăz), crescători de animale (vaci, cai, oi, reni, porci), vânători, pescari şi meşteşugari.

Obţineau venituri importante şi din munca la pădure şi plutărit. Şi în prezent agricultura constituie principala lor activitate.

Carelii sunt ortodocşi. Limba carelă (scrisă cu alfabet latin), deşi este concurată de rusă şi finlandeză, tinde să reînvie, ca şi întreaga lor cultură (o bogată tradiţie în literatura epică, sculptură şi pictură pe lemn, ceramică, broderie cu fir de aur şi mărgele).

Istoric

Începând din secolul al IX-lea, triburile din sudul Careliei şi din sud-estul Finlandei s-au aşezat pe ţărmurile de nord şi nord-vest ale lacului Ladoga.

În secolul al XI-lea carelii au migrat în regiunea situată între lacurile Ladoga şi Onega, unde s-au amestecat cu vepşii şi cu samii (laponii).

Carelia a constituit miza războaielor dintre Suedia şi Rusia, care a obţinut, prin tratatul de la Nystad (1721), tot sudul regiunii.

Finlanda a semnat în 1920 tratatul de la Dorpat cu RSFSR, obţinând cea mai mare parte a Careliei.

Rusia a păstrat Carelia Orientală, cu condiţia de a-i acorda statutul de autonomie. În consecinţă în 1923 s-a înfiinţat Republica Socialistă Sovietică Autonomă Karclă.

În 1940, ca urmare a înfrângerii Finlandei de către URSS, istmul carelian a fost integrat prin tratatul de la Moscova în republica sovietică, care a primit atunci denumirea de Republica sovietică carelo-finlandeză.

În 1956 este numită Republica autonomă Karelă. După dezmembrarea URSS în 1991, Karelia a adoptat statutul de republică în sânul Federaţiei Ruse.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …