Caracterizarea personajului Nevasta directorului din schiţa „25 de minute…”, de I.L. Caragiale

Nevasta directorului din schiţa 25 de minute..., de I.L. Caragiale, este personajul care întârzie la întâlnirea din gară cu Vodă, Doamna şi suita regală, înalţii oaspeţi efectuând în orăşelul Z..., pe ruta către străinătate, o escală de 25 de minute.

Întârzierea consoartei, copiilor şi amicului familiei, profesorul, îi provoacă directorului prefecturii, responsabil cu organizarea festivităţilor („districtul neavând deocamdată titular”) o nelinişte mai mare decât ceremonia în sine, el devenind, pe măsură ce timpul se scurge, agitat, febril, emoţionat peste poate şi solicitând imperativ feroviarului însărcinat cu tragerea semnalului de plecare a trenului amânarea cu orice preţ a celui de al treilea clopot.

Pe ultima sută de metri, aşteptaţii sosesc, se fac prezentările de rigoare şi, pe fondul bunei dispoziţii generale („Măriile lor sunt din ce în ce mai veseli”). Între Nevasta directorului şi Doamna ţării se consumă un dialog halucinant prin naturaleţe şi familiaritate, lipsit de orice urmă de protocol.

Ierarhiile se abrogă instantaneu, pantonomia feminităţii este mai puternică decât rigida geometrie a rangurilor şi conversaţia glisează într-o înduioşătoare, utilitară şi lejeră parolă aşa, ca între dame: „- Am auzit, dragă, zice Doamnei nevasta directorului, că aţi fostără cam bolnăvioară! Mi-a părut grozav de rău... Încă-i ziceam lui dom’ profesor, amicul nostru, zic: vezi dumneata, dacă o prinţesă şi tot nu se poate pune cu voia lui Dumnezeu; dar noi, ăştia!... Dar acu te-ai făcut bine... Se vede... Fie, că frumoasă eşti! să nu-ţi fie de deochi! să trăieşti!...”.

Mai mult, când „unul dintre copiii domnului director, care privesc foarte curioşi pe suverani, îşi scobeşte o nară cu degetul” (gest de dinamitare a solemnităţii momentului), mama îl pocneşte educativ peste mână si-i administrează cuvenita lecţie de bună purtare, valorificând domestic prezenţa Doamnei în preajmă: „- Nu ţi-e ruşine să bagi mâna-n nas!... şezi frumos! Te vede madam Carol!”.

Homerică, într-adevăr, prin anularea paralizantă a oricăror distanţe şi reducerea Doamnei la condiţia de nevastă, această „Te vede madam Carol!”. Celor dispuşi să gloseze criticist pe seama ridicolului tratării suveranei ca o banală vecină le reamintesc că Nevasta directorului nu face decât să supraliciteze o atitudine comună tuturor damelor prezente la ceremonie care, încă înainte de sosire, o iau pe Măria Sa Doamna „repede şi se-ntind la vorbă” gospodăreşte, una dintre ele povăţuind-o chiar cu aceeaşi ingenuă familiaritate să se ferească pe drum de răceală: „- Nu te juca, soro, boala n-alege...”. „Madam Carol” şi vocativul, „soro” sunt atât consubstanţiale, cât şi egal situate între amuzant şi duios.

Scena în ansamblu este total lipsită de intenţii satirice, frizând mai curând un gen de pastoralism învecinat cu basmele în care figuraţia fantastică (regi, împăraţi, fii de crai), odată aterizată în spaţiul rural, de exemplu, îşi pliază reflexele şi gesticulaţia pe specificul locului pentru că este imediat „naturalizată”. Comportarea Nevestei directorului în preajma suveranilor provoacă în sufletul cititorului jubilaţia unui exerciţiu de democraţie egalitaristă sui-generis, în nici un caz reacţii de condamnare rigoristă.

25 de minute... apare într-o primă formă în „Constituţionalul” din august 1889 şi este considerat de comentatorii lui Caragiale textul-pilot al unei noi specii de proză: momentul. Se numără, împreună cu O zi solemnă, printre creaţiile în cromatică (cvasi)integral pozitivă ale autorului.

Check Also

Caracterizarea personajului Miţa Baston din drama „D’ale carnavalului”, de I.L. Caragiale

Spre deosebire de Nae Girimea, Iordache, Didina Mazu, Ipistatul şi Catindatul care, fie sunt rătăciţi …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţele „Căldură mare”, „Five o’clock”, „Iniţiativa…”, „Inspecţiune”, „Justiţie”, „La Moşi”, „Lanţul slăbiciunilor”, „Mitică”, „Proces-verbal”, „Tot Mitică”, „Tren de plăcere” şi „1 Aprilie”, de I.L. Caragiale

Gruparea textelor caragialiene unde apare nominal personajul, rezervă lectorului numeroase surprize şi revelaţii şocante ce …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Ţal!…”, de I.L. Caragiale

Să-l urmărim puţin în acţiune pe Mitică, degajat de povara prejudecăţilor inerţiale şi etichetelor tendenţios-simplificatoare. …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Inspecţiune”, de I.L. Caragiale

Camaradul Mitică din Inspecţiune, de I.L. Caragiale, este o apariţie halucinantă, enigmatică, nebuloasă şi neguroasă, …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Iniţiativa…”, de I.L. Caragiale

În schiţa Iniţiativa…, de I.L. Caragiale, Mitică este părintele azvârlit pe culmile disperării din cauza …