Caracterizarea personajului Grigore Bârzoi din drama „Chiriţa în provinţie”, de Vasile Alecsandri

Grigore Bârzoi din drama Chiriţa în provinţie, de Vasile Alecsandri, este un personaj mai puţin conturat şi rămâne la fel de necioplit, „îi stă rugina de o şchioapă la ceafă”, cu toată strădania Chiriţei de a-l „ciopli”.

Se chinuie „în straie strâmte nemţeşti”, se ruşinează de nasturii mari cât nişte farfurii şi jinduieşte după bucatele „cele creştineşti... sănătoase şi uşoare” pe care „dumneaiei cucoana nu să mai catadiesăşte” să le pregătească.

Abaterile de la moralitate ale ispravnicului Bârzoi sunt sintetizate în modalitatea ingenioasă de a stoarce bani de la împricinaţi: un curcan este cumpărat de solicitant în anticamera cancelariei şi oferit ca plocon ispravnicului, astfel încât, în scurt timp, pasărea fusese vândută de 57 de ori.

Check Also

Caracterizarea personajului Mutul din nuvela „O reparaţie”, de I.L. Caragiale

Mutul din nuvela O reparaţie, de I.L. Caragiale, este unul dintre cei patru locatari ai …

Caracterizarea personajului Miţa Baston din drama „D’ale carnavalului”, de I.L. Caragiale

Spre deosebire de Nae Girimea, Iordache, Didina Mazu, Ipistatul şi Catindatul care, fie sunt rătăciţi …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţele „Căldură mare”, „Five o’clock”, „Iniţiativa…”, „Inspecţiune”, „Justiţie”, „La Moşi”, „Lanţul slăbiciunilor”, „Mitică”, „Proces-verbal”, „Tot Mitică”, „Tren de plăcere” şi „1 Aprilie”, de I.L. Caragiale

Gruparea textelor caragialiene unde apare nominal personajul, rezervă lectorului numeroase surprize şi revelaţii şocante ce …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Ţal!…”, de I.L. Caragiale

Să-l urmărim puţin în acţiune pe Mitică, degajat de povara prejudecăţilor inerţiale şi etichetelor tendenţios-simplificatoare. …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Inspecţiune”, de I.L. Caragiale

Camaradul Mitică din Inspecţiune, de I.L. Caragiale, este o apariţie halucinantă, enigmatică, nebuloasă şi neguroasă, …