Caracterizarea personajului Georgescu Turbatul din nuvela „Două loturi”, de I.L. Caragiale

Georgescu Turbatul din nuvela Două loturi, de I.L. Caragiale, este şeful ierarhic al lui Lefter Popescu, „un tip foarte posomorât şi din cale-afară de aspru”, după cum menţionează autorul în vădit consens cu ghinionistul jucător la loto. Că domnul Georgescu este un tip foarte posomorât e adevărat. Să vedem însă şi cât de aspru se dovedeşte pentru a-şi merita porecla cu care îl blagoslovesc subalternii. Despre existenţa sa aflăm încă din debutul nuvelei: în seara în care Lefter „şedea la masă cu consoarta sa în săliţa de intrare, vorbind în ticnă despre cum se scumpeşte viaţa din zi în zi”.

Auzind nişte bătăi în geamlâcul dinspre stradă, primul gând al impiegatului ministerial este acesta: „Hait! iar ne cheamă deseară la serviciu extraordinar Turbatul (Turbatul e şeful), să ne canonească până la miezul nopţii, ca să se recomande ministrului că e grozav!”. Informaţia este îndată dublată (sau, cumva, contrazisă?) de o alta: „- Ne-a ţinut până adineauri Turbatul la caţilerie...”.

„Adineauri”, Lefter stătea însă, bine mersi, la o parolă cu consoarta. Când spune adevărul? Sau: Îl spune vreodată? Ambele afirmaţii sunt dificil de controlat. Cert este altceva: că solicitarea de către funcţionar a unui concediu pe motiv de boală (inexistentă, de fapt) primeşte cu largheţe înţelegătoare aviz favorabil din partea Turbatului. Prima întâlnire efectivă dintre cei doi în cuprinsul textului are loc câteva seri mai târziu când şeful îşi surprinde subalternul într-un local, la o bere. Îi aruncă priviri mustrătoare şi îi cere ca a doua zi, dacă nu se prezintă la birou, măcar să trimită cheia sertarului unde are „acte publice în întârziere”.

Ceea ce pare o ironie veninoasă se dovedeşte a fi expresia unei realităţi efective: la serviciu se prezentaseră trei deputaţi care „au făcut gură că se tărăgănează lucrările”, după cum află Lefter din biletul pe care i-l lasă acasă fidelul său amic Mitică. Deşi camaradul îi reaminteşte aluziv că ora de începere a programului este 8 dimineaţă şi-l avertizează că „şeful e turbat rău”, funcţionarul aflat în dublă culpă are nesimţirea de a întârzia din nou, atrăgând cuvenita ameninţare a lui Georgescu: „altădată să ştii că te dau afară!”. După ce găseşte biletele uitate în sertar, Lefter îşi scrie demisia „şi intră hotărât la şeful, care lucrează cu nasul vârât în hârtii”. Turbatul rămâne impasibil la impertinenta variaţie a formulei de adresare a subalternului („- Domnule şef, iată dosarul Goldstein (...) - Şi mai iată «domnule Georgescu», vă rog foarte mult şi demisia mea”).

Înţelegător cu problemele subalternilor (îi aprobă concediul medical lui Lefter), tolerant (în pofida repetatelor vinovăţii ale acestuia nu ia nici o măsură, limitându-se la un, probabil, al n-lea ultim avertisment sine die, lipsit de impulsuri resentimentare, ba chiar delicat (nu-i reproşează în mod direct funcţionarului nici minciuna, nici chiulul de la serviciu, nici îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor profesionale, mărginindu-se la câteva aluzii - e drept, destul de transparente), el însuşi conştiincios şi muncitor (Lefter îl găseşte lucrând „cu nasul vârât în hârtii”), Georgescu nu prea justifică prin comportament porecla „Turbatul” şi nici opinia comentatorilor care perseverează să vadă într-însul un şef aspru, tiranic, pus pe făcut zile fripte subalternilor.

Aşa posomorât şi excesiv de sobru cum ne este înfăţişat, el este un stimabil reprezentant al ideii de funcţionar de stat cu simţul datoriei, riguros şi exigent. Oamenii ca el asigură funcţionarea corespunzătoare a mecanismului administrativ pe care îl reglează din mers, compensând abaterile de la normele de conduită profesională ale unui Lefter Popescu şi ale abundentei galerii de Mitici care mişună prin proza lui Caragiale.

Check Also

Caracterizarea personajului Mutul din nuvela „O reparaţie”, de I.L. Caragiale

Mutul din nuvela O reparaţie, de I.L. Caragiale, este unul dintre cei patru locatari ai …

Caracterizarea personajului Miţa Baston din drama „D’ale carnavalului”, de I.L. Caragiale

Spre deosebire de Nae Girimea, Iordache, Didina Mazu, Ipistatul şi Catindatul care, fie sunt rătăciţi …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţele „Căldură mare”, „Five o’clock”, „Iniţiativa…”, „Inspecţiune”, „Justiţie”, „La Moşi”, „Lanţul slăbiciunilor”, „Mitică”, „Proces-verbal”, „Tot Mitică”, „Tren de plăcere” şi „1 Aprilie”, de I.L. Caragiale

Gruparea textelor caragialiene unde apare nominal personajul, rezervă lectorului numeroase surprize şi revelaţii şocante ce …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Ţal!…”, de I.L. Caragiale

Să-l urmărim puţin în acţiune pe Mitică, degajat de povara prejudecăţilor inerţiale şi etichetelor tendenţios-simplificatoare. …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Inspecţiune”, de I.L. Caragiale

Camaradul Mitică din Inspecţiune, de I.L. Caragiale, este o apariţie halucinantă, enigmatică, nebuloasă şi neguroasă, …