Caracterizarea personajului Coriolan Drăgănescu din schiţa „Tempora…”, de I.L. Caragiale

Coriolan Drăgănescu din schiţa Tempora..., de I.L. Caragiale, este „unul dintre cei mai de seamă studenţi ai Universităţii”, cu vocaţie de lider („inteligenţă vie, caracter de bronz, temperament de erou” şi, pe deasupra, înzestrat natural „cu un talent de orator de o putere irezistibilă”), promotor, organizator şi animator al manifestaţiilor de stradă prin care „generoasa tinerime universitară” îşi exprimă periodic protestul vehement împotriva încălcării de către „guvernul banditesc” a drepturilor cetăţeneşti constituţionale.

Locul predilect de manifestare civică a studenţimii în frunte cu Coriolan Drăgănescu este „statuia lui Mihai Bravul” pentru care personajul are o slăbiciune constantă („- Fraţilor! La Mihai Bravul! După mine, la Mihai Bravul!”) Fireşte, „prodigioasa lui activitate de tribun politic” are consecinţe asupra destinului estudiantin al eminentului tânăr. În sensul că-l prelungeşte oarece: după şapte-opt ani de frecventare regulată a cursurilor universitare el ajunge, în fine, în situaţia de a-şi fi „susţinut cu succes teza de licenţă în drept, tratând cu talent despre Ordinea publică în statul modern”, fiind „viu felicitat de membrii comisiei”.

Despre această meritorie izbândă, ca şi despre celelalte fapte ale cetăţeanului de mare viitor care se anunţă a fi Coriolan Drăgănescu, aflăm din relatările frecvente ale ziarului „Amicul poporului”. Peste câţiva ani de estompare în conştiinţa publică a numelui eminentului tânăr „altădată atât de celebru”, tot în paginile cotidianului cu pricina regăsim în chip de violent reprimator al unei manifestaţii studenţeşti organizate la aceeaşi statuie a lui Mihai Viteazul pe oroare! „neruşinatul inspector poliţist, canalia ordinară, mişelul fără ruşine, sălbaticul zbir şi călău antropofag care răspunde la dezgustătorul nume de Coriolan Drăg...”.

Răsturnarea de situaţie este ostentativ surprinzătoare şi spectaculoasă. Personajul rămâne, în fond, rectiliniu şi previzibil în cultivarea excesului ca formă de manifestare umană. Şi, până la urmă, aceasta este soarta tuturor „tinerilor furioşi”: fie devin nişte burghezi cumsecade, fie eşuează în contrariul idealurilor juvenile! De altfel, aglomerarea (şi ea în programatic exces!) de superlative menite să reliefeze meritele juvenile ale celui care promite o „frumoasă carieră” („mare”, „incomparabil”, „prodigios”, „distins”, „brav”, „eminent”, „irezistibil” etc.) pregăteşte nu foarte subtil terenul pentru cavalcada enumerării vituperările a invectivelor din final. Efectul este, ca să zic aşa, irezistibil: lipsesc doar „odiosul” şi „sinistra”...

În regimul şarjei dezlănţuite, personajul este expresiv şi memorabil, dar Tempora... nu depăşeşte, literar vorbind, graniţa pamfletului pigmentat de ironie groasă şi doar pe alocuri de sarcasm subţire, împrejurarea că un Corneliu Drăgănescu - elev (cu orientări socialiste) la liceul condus de Anghel Demetriescu, căruia Alexandru Odobescu îi cârpeşte o palmă, incidentul făcând obiectul unei anchete ministeriale - pare a-i fi folosit drept model lui Caragiale în creionarea eroului rămâne simplu detaliu de anecdotică istorico-literară.

Check Also

Caracterizarea personajului Mutul din nuvela „O reparaţie”, de I.L. Caragiale

Mutul din nuvela O reparaţie, de I.L. Caragiale, este unul dintre cei patru locatari ai …

Caracterizarea personajului Miţa Baston din drama „D’ale carnavalului”, de I.L. Caragiale

Spre deosebire de Nae Girimea, Iordache, Didina Mazu, Ipistatul şi Catindatul care, fie sunt rătăciţi …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţele „Căldură mare”, „Five o’clock”, „Iniţiativa…”, „Inspecţiune”, „Justiţie”, „La Moşi”, „Lanţul slăbiciunilor”, „Mitică”, „Proces-verbal”, „Tot Mitică”, „Tren de plăcere” şi „1 Aprilie”, de I.L. Caragiale

Gruparea textelor caragialiene unde apare nominal personajul, rezervă lectorului numeroase surprize şi revelaţii şocante ce …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Ţal!…”, de I.L. Caragiale

Să-l urmărim puţin în acţiune pe Mitică, degajat de povara prejudecăţilor inerţiale şi etichetelor tendenţios-simplificatoare. …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Inspecţiune”, de I.L. Caragiale

Camaradul Mitică din Inspecţiune, de I.L. Caragiale, este o apariţie halucinantă, enigmatică, nebuloasă şi neguroasă, …