Caracterizarea personajului Amicul din schiţa „C.F.R.”, de I.L. Caragiale

„Magazioner” la C.F.R., Amicul din schiţa C.F.R., de I.L. Caragiale, este „mai mult tânăr ca bătrân”, după cum îl prezintă autorul (apreciere amendată însă de Ghiţă şi Niţă: „G.: - E cam trecut... N.: - Ce cam! E bine de tot”), însurat de cinci luni cu o jună frumoasă „de-ngheaţă puţul” care „n-a împlinit nici douăşunu” de ani.

Aflat în stare de euforie bahică („După toate aparenţele, soseşte dintr-un alt stabiliment similar, unde trebuie să fi stăruit mult”), intră „foarte vesel”, „cu pas mai mult hotărât decât sigur” în berăria unde „doi amici, Niţă şi Ghiţă, şed la o masă (...) şi vorbesc încet despre cine ştie ce”.

Timp de aproape trei ore, noul sosit (denumit iniţial Muşteriul) răspunde dezinvolt, deşi „îngălează silabele, pe unele prea slabe neglijându-le chiar de tot”, la întrebările insidioase ale celor doi, cărora le aţâţă involuntar eroto-imaginaţia cu povestea voiajului la vreme de noapte în cupeu separat a nevesti-sii, Miţa, şi a „şefului” tânăr şi arătos.

Istorisirea este jalonată spaţial şi temporal de succesiunea staţiilor de cale ferată prin care circulă, conform orarului C.F.R., trenul 163 şi hrănită copios de Amicul cu detalii oferite cu candidă nonşalanţă întâmplătorilor companioni de băutură excitaţi de scenarii licenţioase, bazate pe convingerea că naivul „magazioner” beneficiază de bunăvoinţa „şefului” în schimbul graţiilor irezistibilei blonde cu care tânărul bărbat („- Straşnic, dom’le! Cu mustăţile alea negre ca abanosul şi nişte sprâncene!...”) tocmai execută o rundă de picanterii amoroase itinerante.

În această schiţă cu poantă (presupuşii amanţi sunt, de fapt, frate şi soră). Amicul este, în egală măsură, o corporalitate literară - tipul de mediocru care se descurcă („- Slujbuşoară bunicică am - de orişicât să zici, magazioner... dacă nu curge, pică!...”), satisfăcut în plan social şi intim, jovial, extravertit până la graniţa cu exhibiţionismul, animat, ca majoritatea eroilor lui Caragiale, de patima intrării în vorbă cu ceilalţi -, dar şi o funcţie literară activă, provocatoare de revelaţii în planul cunoaşterii psihologiei partenerilor de dialog. De fapt, reacţiile lor constituie clou-l schiţei, ele prezentând un grad de interes şi un coeficient de relevanţă superioare punctului de referinţă (insul este monocord şi, de la o vreme, previzibil).

Ca arhetip literar, Amicul ilustrează reversul unui vechi motiv comic (păcălitorul păcălit): el este păcălitul care păcăleşte, o frază din final sugerând că, sub masca ingenuităţii, persoana şi-a cam bătut tot timpul joc de cei doi amici, furnizându-le pervers amănuntele aşteptate pentru a le putea aplica apoi lovitura de graţie: „- Cum, nene? Apăi dacă nu-i era frate bun, se putea? Cum adică? Era să las aşa mândreţe de femeie... noaptea... cu aşa frumuseţe de bărbat?... în cupeu de servicii... (face cu ochiul!) separat, ca’va să zică!... (râde cu multă poftă) ştii că-mi place!...”.

Check Also

Caracterizarea personajului Mutul din nuvela „O reparaţie”, de I.L. Caragiale

Mutul din nuvela O reparaţie, de I.L. Caragiale, este unul dintre cei patru locatari ai …

Caracterizarea personajului Miţa Baston din drama „D’ale carnavalului”, de I.L. Caragiale

Spre deosebire de Nae Girimea, Iordache, Didina Mazu, Ipistatul şi Catindatul care, fie sunt rătăciţi …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţele „Căldură mare”, „Five o’clock”, „Iniţiativa…”, „Inspecţiune”, „Justiţie”, „La Moşi”, „Lanţul slăbiciunilor”, „Mitică”, „Proces-verbal”, „Tot Mitică”, „Tren de plăcere” şi „1 Aprilie”, de I.L. Caragiale

Gruparea textelor caragialiene unde apare nominal personajul, rezervă lectorului numeroase surprize şi revelaţii şocante ce …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Ţal!…”, de I.L. Caragiale

Să-l urmărim puţin în acţiune pe Mitică, degajat de povara prejudecăţilor inerţiale şi etichetelor tendenţios-simplificatoare. …

Caracterizarea personajului Mitică din schiţa „Inspecţiune”, de I.L. Caragiale

Camaradul Mitică din Inspecţiune, de I.L. Caragiale, este o apariţie halucinantă, enigmatică, nebuloasă şi neguroasă, …