Candoshi

Candoshii sunt o populaţie amerindiană din extremitatea nordică a Amazoniei peruviene, trăind în văile afluenţilor râurilor Pastaza şi Morona (aproximativ 2.000 de persoane).

Având o identitate comună cu indienii shapra, aparţin, ca şi ei, ansamblului etnolingvistic jivaro-candoa. Vânătoarea şi pescuitul cu harponul constituie prin excelenţă activităţile bărbaţilor. Femeile practică culesul şi culturile agricole pe terenuri defrişate prin incendiere. Principala cultură este maniocul, din care se prepară berea, cu rol esenţial în strângerea relaţiilor sociale.

Izolarea locuinţelor este atenuată de structurile supralocative alcătuite dintr-un ansamblu care cuprinde o duzină de reşedinţe localizate într-un spaţiu relativ circumscris.

Aceste grupuri locale (în număr de circa 20), strict exogame, au rezultat din alianţele a două grupuri de fraţi care şi-au dat în schimb unii altora surorile, pentru a forma o reţea de solidaritate. Sunt conduşi de un şef războinic (poligam) care îşi împarte în oarecare măsură puterea cu un alt şef. Diarhia reflectă compoziţia duală a grupurilor.

Când există un număr suficient de mare de războinici legaţi prin alianţe, şefii decid să întreprindă raiduri împotriva altor candoshi sau a altor jivaro. Femeile capturate sunt integrate în grup ca soţii. Şamanismul este de asemenea dominat de logica agresiunii între grupurile locale.

Gândirea socială a indienilor candoshi se bazează deci pe ideea de jaf, care este reprezentată simbolic prin ritualul, practicat şi în prezent, al vânătorii de capete (care apoi sunt reduse la dimensiuni minime).

Raidurile sunt precedate de viziuni premonitive numite „arutam”, pe care candoshi şi Ie provoacă cu diverse narcotice.

Istoric

La sosirea primelor expediţii spaniole, în secolul al XVI-lea, în regiune trăiau indienii mayna; se consideră că indienii candoshi ar fi urmaşii lor. Raporturile lor cu coloniştii au oscilat între încercări de înţelegere şi o ostilitate puternică.

Din anii 1950 principiile pe care se bazează identitatea lor au început să fie afectate (prin influenţa unei misiuni protestante, regrupări, şcolarizare, decalări ale ciclului de raiduri şi vendete), ceea ce i-a determinat să-şi depăşească fărâmiţarea şi să-şi revendice o identitate globală. În 1991 s-a realizat o federaţie care reprezintă o nouă etnogeneză.

Denumire: kandoazi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …