Campa

Campa este un nume de origine neclară, atribuit indienilor ashaninca şi neacceptat ca antonim.

Foarte răspândită în literatura istorică şi antropologică, în special în cea elaborată de franciscani, denumirea de campa a concurat mult timp pe cea de matsiguenga, difuzată de dominicani.

Se întâlneşte frecvent şi astăzi, ca termen prim al unor denumiri locale: campa asheninka, campa din Gran Pajonal, campa poyenisati (matsiguenga de la Rio Poyeni), campa nomat siguenga etc.

Denumire: kampa în Brazilia.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …