Cakchiquel

Cakchiquel este o populaţie maya din Guatemala, a doua ca importanţă după quiche (circa 500.000 de persoane).

Formează un ansamblu nestructurat de 58 de „municipios” cu variante dialectale şi culturale clare în funcţie de localizarea lor.

Ca şi indienii quiche, sunt locuitori ai ţinuturilor muntoase, altiplano, cu climă temperată şi veri ploioase.

Practică o agricultură de subzistenţă, completată cu muncă salariată, meşteşuguri, activităţi legate de turism şi comerţ.

Organizarea lor socială se bazează pe sistemul municipalităţii (municipio), la care se adaugă sfatul bătrânilor (principales) şi influenţa confreriilor (cofradias, mayordomias) care asigură cadrul devoţiunii tradiţionale şi menţinerea şamanismului şi a importanţei vindecătorilor-vrăjitori (chimanes).

Comunităţile cakchiquel sunt endogame. Majoritatea lor sunt catolici, dar sectele evanghelice s-au implantat puternic, îndeosebi în ţinutul lacului Atitlan.

Există conflicte între confesiuni şi în sânul fiecăreia dintre ele, peste care s-au suprapus tensiuni iscate de poziţiile divergente faţă de mişcarea de gherilă. Au fost afectaţi de represiuni grave şi mulţi dintre ei s-au refugiat în oraşe (Guatemala, Antigua).

Limba lor face parte din grupul quiche, din trunchiul maya-quiche. În comunităţile rurale domină monolingvismul, deşi dintre indigeni, cakchiquel sunt cei mai buni cunoscători ai limbii spaniole.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …