Cabecar-bribri

Cabecar-bribrii sunt o comunitate amerindiană din Costa Rica, alcătuită din două grupuri înrudite, locuind în rezervaţii pe versantul Atlantic (cordiliera şi valea Talamanca) şi pe cel Pacific (circa 14.000 de persoane).

Agricultori (porumb, fructe de palmier, orez, cacao etc.) proveniţi din micile state războinice din cordiliera Talamanca. Organizarea lor tradiţională se bazează pe clanuri matrilineare exogame.

Şamanismul are o mare dezvoltare. Deşi şi-au pierdut locul pe care îl aveau în structurile politice, şamanii cu o iniţiere complexă sunt încă activi în Talamanca.

Pe versantul Atlantic este dominantă religia protestantă, iar pe cel Pacific cea catolică. În ţinuturile înalte s-a implantat temeinic cultul baha’i.

Dialectele cabecar-bribri (seie) fac parte din familia chibcha. Învăţământul bilingv, care în prezent este obligatoriu, dă posibilitate noilor generaţii să transcrie limba lor maternă.

Istoric

Luptându-se adesea între ei, sau cu inamicii lor teribe şi răsculându-se mereu împotriva spaniolilor, indienii cabecar-bribri au rămas până la sfârşitul secolului al XVIII-lea mai puţin afectaţi de puterea colonială (cu excepţia faptului că unii dintre ei, consideraţi paşnici, au fost instalaţi de franciscani pe versantul Pacific).

Până la dobândirea independenţei statului Costa Rica (1821) au fost ţinta unor incursiuni pentru capturarea de sclavi întreprinse de indienii miskito.

În secolul al XX-lea au fost nevoiţi să-şi părăsească pământurile din văi în favoarea unei mari societăţi bananiere americane, recuperându-le doar după ce fuseseră devastate.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …