Buharioţi

Buharioţi este numele cel mai frecvent dat evreilor din Asia Centrală, prezenţi în Uzbekistan şi Tadjikistan, şi, în mai mică măsură, în Turkmenistan şi Kazahstan. Comunităţile lor s-au redus foarte mult din cauza emigrării (circa 90.000 de persoane, dintre care majoritatea în Israel şi mai multe zeci de mii în ţările occidentale, mai ales în Statele Unite).

Evreii din Asia Centrală care fac parte dintre evreii orientali sunt chiar în această regiune minoritari faţă de ashkenazi, stabiliţi aici începând din anii 1940. Exercită în mod tradiţional activităţi meşteşugăreşti şi comerciale (adeseori boiangii înainte de perioada sovietică, apoi cizmari, frizeri, fotografi etc.).

Noi meserii au apărut după emigrare. La New York mulţi dintre şoferii de taxi aparţin comunităţii lor din Brooklyn. ludeo-tadjica, limbă iraniană conţinând împrumuturi din ebraică, are o lungă tradiţie literară. Se păstrează şi în rândul emigranţilor şi a fost ilustrată recent de scriitorul Mordechai Batchaev (zis Muhib), născut în 1911, care a emigrat în Israel în 1973.

Tchalla

Este numită astfel restrânsa comunitate de buharioţi convertiţi la islam între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea sub presiunea emirilor, rămaşi musulmani cu numele. O parte dintre ei s-au întors la iudaism. Trăiesc izolaţi, nerecunoscuţi de evrei şi respinşi de ceilalţi musulmani.

Istoric

Comunităţi de evrei sunt prezente în regiune încă din epoca preislamică, probabil începând din epoca ahemenidă (între secolele al V-lea şi al III-lea î.Hr.), însă buharioţii provin în cea mai mare parte din imigranţi veniţi din Persia după ce aceasta a adoptat şiismul ca religie de stat, la începutul secolului al XVI-lea.

Acest eveniment a adus după sine o ruptură între Persia şi Asia Centrală, ceea ce explică izolarea ulterioară a buharioţilor şi evoluţia lor diferită de cea a comunităţilor evreieşti din Persia şi Afghanistan.

O oarecare decădere religioasă a motivat acţiunea rabinului marocan Yosef Maman Maghribi (1752-1823), stabilit la Buhara, care a impus înlocuirea ritului (minhag) khorassan cu un minhag sefard încă în vigoare.

Instaurarea dominaţiei ruseşti asupra regiunii a determinat formarea de comunităţi în întreg Turkestanul, în primul rând la Samarkand, însă foarte repede, între 1889 şi 1914, a început o mişcare de emigrare spre Israel. Această acţiune s-a reluat după ce URSS a autorizat emigrarea evreilor (1970) şi s-a extins înspre Occident (în special New York).

Dobândirea în 1991 a independenţei Uzbekistanului şi a Tadjikistanului (afectat de război civil) a accelerat mişcarea, deşi libertatea religioasă este reală în Uzbekistan, iar guvernele din Asia Centrală au relaţii bune cu Israelul, care caută să stabilească legături trainice cu vecinii laici ai Iranului. Astăzi se înregistrează o anumită mobilitate între ţara de emigrare şi ţara de origine.

Denumire: isroil, yahud.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …