Bugis

Bugis este o populaţie din Indonezia, trăind în sud-vestul insulei Celebes (Sulawesi Selatan). Ajunşi prin migraţie şi în restul insulei Celebes, în Borneo şi în Sumatra, membri ai acestei populaţii au alcătuit şi mici colonii de-a lungul Asiei de Sud-Est insulare (în Malaysia, la Singapore etc.) (circa 4,3 milioane de persoane).

Trăiesc în principal din agricultură (orez, porumb, culturi comerciale de cocotieri, tutun, cuişoare etc.) şi din pescuit. Economia lor a fost orientată încă de foarte timpuriu spre controlul şi comerţul produselor căutate pe piaţa internaţională şi sunt celebri începând din secolul al XVIII-lea pentru rolul important care îl joacă în navigaţia comercială şi în construcţia de veliere.

Aspiraţia spre reuşită materială este un important factor mobilizator. Spiritul de competiţie şi simţul onoarei sunt foarte dezvoltate.

Sistemul de rudenie, asemenea sistemului european, nu face distincţie între linia paternă şi linia maternă. Societatea bugis era subîmpărţită în nobili cu sânge „alb”, descendenţi ai strămoşilor de origine divină, şi în oameni de rând cu sânge „roşu”,de origine obscură; în urma căsătoriilor succesive între bărbaţi de rang înalt şi femei de rând a rezultat o multitudine de niveluri ierarhice. Femeile aveau un statut egal cu cel al bărbaţilor.

Ţinutul bugis era împărţit în seniorii, sau teritorii (wanua), reunite în regate, puterea fiind în mâinile nobililor, aleşi în funcţii (inclusiv cea de suverani) şi uneori demişi, printr-un sistem ce cuprindea o întreagă ierarhie de consilii.

Convertiţi la islam la începutul secolului al XVII-lea şi cunoscuţi pentru ataşamentul lor faţă de această religie, ei şi-au păstrat totuşi un fond important de tradiţii autohtone. Vechiul lor panteon era alcătuit din mari divinităţi (dintre care unele sălăşluiau în ceruri, altele în adâncul mărilor) şi divinităţi secundare (cum ar fi divinitatea orezului).

Ritualurile dedicate marilor divinităţi erau apanajul preoţilor travestiţi, bissu, care erau responsabili şi cu ritualurile princiare. Practicile sincretice populare de astăzi (ritualuri ale ciclului vieţii, ritualuri pentru case şi pentru ambarcaţiuni, ritualuri agricole şi pentru ocrotirea comunităţii săteşti) sunt efectuate de practicanţi săteşti (sanro).

Vorbesc o limbă malaio-polineziană de vest, iar în manuscrise folosesc un alfabet silabic înrudit cu vechiul sistem de scriere malaiez.

Piraterie

Temperamentul lor combativ, îndelungata lor împotrivire faţă de puterea colonială olandeză şi romanele lui J. Conrad le-au adus reputaţia de piraţi, în mare parte nejustificată, însă pe care au acceptat-o cu plăcere.

Istoric

Proveniţi din elemente austroneziene care, la începutul erei noastre, au început să se amestece cu populaţia autohtonă puţin numeroasă din Celebes, bugis au cunoscut o relativă prosperitate, începând din secolele XI-XII.

Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea sunt marcate de competiţia dintre regatul bugis Bone şi regatul makassar Goa care, pe fondul luptei pentru monopolul colonial asupra comerţului cu mirodenii, au căutat să beneficieze, cel dintâi de sosirea portughezilor, al doilea de cea a olandezilor (care au avut câştig de cauză).

Ţinutul bugis a păstrat o cvasiautonomie până în 1906, data la care s-a încheiat cucerirea olandeză, iar puterea, sub tutelă, a rămas în mâinile aristocraţilor până în anii 1950, când a fost introdus sistemul administrativ indonezian. După proclamarea independenţei au existat acţiuni de gherilă în sprijinul unui guvern islamic.

Denumire: boughis, bouguis, to ugi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …