Bucur Demetrian

Bucur Demetrian (22 iunie 1951, Craiova) - poet. Fiu al Mariei-Viorica şi al lui Petre Demetrian, Demetrian a absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu” (1966-1970) şi Facultatea de Filologie din Craiova, specialitatea română-franceză (1970-1974), lucrând apoi ca profesor de limba română la o şcoală generală din acelaşi oraş.

Debutează în 1971 în „Ramuri”, iar editorial, prin participarea la volumul colectiv Cadran solar (1986) cu ciclul Locuinţa poetului. Publică apoi plachetele Confesiuni (1993), Himera de hârtie (1996), ambele premiate de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, şi Catedrala şi firul de iarbă (1997). Colaborează cu versuri şi recenzii la „Ramuri”, „Convorbiri literare”, „Poesis”, „Familia”, „Euphorion” etc. După 1989, devine redactor asociat la „Ramuri”.

Poezia lui Demetrian prezintă proiecţiile unui eu definit prin melancolie şi decepţionism moderat, transpuse la nivelul expresiei într-un tipar neomodernist. Repertoriul stilistic explorează posibilităţile notaţiei indecise, uşor abulice, cu rol în mascarea sentimentalismului şi a intonaţiei patetice, faţă de care poetul manifestă disponibilităţi evidente.

Pentru a atenua caracterul desangvinizat, steril, al versului şi pentru a spori tensiunea şi capacitatea de semnificare, sunt introduse o serie de simboluri şi aluzii culturale: „din minciună în minciună / silabisind numele tatălui / eu fiul cufundat în umilinţă / copiind copiind / ca şi cum aş zbura // iată corabia mea beată / cumpărată într-o zi / de toamnă / dintr-un bâlci al deşertăciunii // cum aş zbura cu aripile mele arse / din minciună-n minciună”; „ne-am strâns în jurul lămpii / sufletul meu citeşte / un pescăruş în inima mea / eu tac şi orânduiala cea veche / plânge în sertare, pe mobilă / pe scena ascunsă / în rama ferestrei // aştept să înflorească liliacul / citesc Cehov, biata inimă / acum va zbura / ca un ghem scăpat / din mâna îngheţată”.

Textele rămân însă adesea un inventar minor de emoţii, peste care pluteşte un aer de artificialitate.

Opera literară

  • Confesiuni, Craiova, 1993;
  • Himera de hârtie, Craiova, 1996;
  • Catedrala şi firul de iarbă, Craiova, 1997.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …