Bubi

Bubii sunt o populaţie din Guineea Ecuatorială, trăind în insula vulcanică Bioko, în golful Guineei (aproximativ 54.000 de persoane).

Cei mai mulţi locuiesc în centrul insulei, trăind în principal din agricultură. Societatea este organizată pornind de la grupuri clanice matrilineare.

Catolicismul este foarte răspândit, alături de cultele închinate spiritelor strămoşilor, care asigură pacea şi armonia universală. În afară de limba proprie, mai folosesc şi spaniola.

Istoric

Mărturiile arheologice atestă existenţa unor locuitori în insula Bioko începând din secolul I d.Hr., totuşi se pare că populaţia bubi nu a început să o ocupe decât din secolul al XIII-lea.

Istoria populaţiei bubi este strâns legată de cea a insulei. Descoperită de portughezi însă cedată apoi Spaniei, Bioko a servit la început drept bază de expediere a sclavilor africani spre America de Sud.

După o scurtă ocupaţie britanică, a devenit pe deplin colonie spaniolă până în 1968.

După perioada dictatorială care a urmat proclamării independenţei, cunoaşte în prezent o anumită stabilitate, însă persistă unele tensiuni între bubi şi fang, veniţi de pe continent ca să ocupe posturi administrative în capitala ţării, Malabo, situată pe insulă.

Denumire: booby.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …