Brao

Brao este un ansamblu de mici grupuri care trăiesc pe contraforturile occidentale şi orientale din extremitatea sudică a Cordilierei Annamite, în provinciile Ratanakiri şi Stung Trieng din Cambodgia (circa 30.000 de persoane), Attopen, Xekong, Champassak şi Saravane din Laos (circa 20.000) şi Kon Tum din Vietnam (circa 230). Unii dintre ei au emigrat spre Isan, în Thailanda.

Sunt agricultori pe terenuri defrişate prin incendiere (orez de diferite calităţi, porumb, manioc), care, fiind siliţi să-şi abandoneze în parte străvechile ocupaţii complementare, de vânători-culegători, din cauza împuţinării vânatului (războaie, expansiune demografică), le-au înlocuit cu creşterea animalelor. În prezent sedentarizaţi, trăiesc în sate mici alcătuite din case pe piloni, foarte simple, aşezate în cerc în jurul unei case comune, centru cultural şi social al satului.

Fiecare casă adăposteşte o familie; căsătoriile sunt matrilocative pentru o primă perioadă de trei până la cinci ani (ultimă reminiscenţă matriarhală), apoi alternativ patrilocative şi matrilocative (simbol al egalităţii între bărbaţi şi femei) pentru perioade egale de timp, până când cuplul îşi realizează o casă proprie.

Ca o consecinţă a sedentarizării, în societatea brao, altădată egalitară, au început să apară diferenţieri între bogaţi şi săraci, manifestate prin relaţii între angajatori şi angajaţi (care înlocuiesc străvechile forme de întrajutorare) sau prin acumulare de bunuri (vite, gonguri, vase pentru provizii, podoabe etc.).

Numai femeile cele mai sărace mai umblă în prezent cu pieptul dezgolit; tinerele au abandonat practica pilirii incisivilor, a purtării de inele masive (de bambus, fildeş) care deformează lobii urechilor şi a tatuajelor. În schimb, utilizarea tutunului, fumat în mici pipe, este în continuare generalizată atât la bărbaţi cât şi la femei, începând încă din preadolescenţă.

Cred într-un creator şi într-o perioadă străveche de cataclisme vulcanice urmate de un potop. Au un număr foarte mare de duhuri (duhurile caselor, pădurilor, cursurilor de apă, ale cerului, ale pământului, duhuri individuale etc.), cărora le închină un cult şi ritualuri conduse de capii familiilor (culte domestice) sau de şamani (culte săteşti şi agrare).

Dialectele brao aparţin familiei lingvistice austro-asiatice, ramura mon-khmeră, grupul bahnaric.

Istoric

În miturile lor se păstrează amintirea unei perioade foarte îndepărtate în care trăiau în regiunile nordice. Cu toate acestea, data migrării lor spre teritoriile unde locuiesc în prezent nu este cunoscută, cu excepţia micii comunităţi instalate la Kon Tum la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Neafectaţi decât în mică măsură de colonizare, ei au avut de suferit mai târziu de pe urma unor lupte care nu îi priveau direct, în special a războiului american, în timpul căruia ţinutul lor (traversat de pista Ho Şi Min) a fost bombardat în mai multe reprize.

Denumire: brâu, lave, brao.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …