Brahui

Brahuii sunt o populaţie din Balucistanul pakistanez şi din vecinătatea acestuia (circa 300.000 de persoane în Pakistan, 100.000 în Afghanistan şi 50.000 în Iran).

Inima ţinutului brahui se întinde de la Quetta şi până pe ţărmul Oceanului Indian, de-o parte şi de alta a oraşului Kalat. Unele aşezări formate prin roire se întâlnesc şi mai la nord, în bazinul inferior al fluviului Helniand (Afghanistan, Iran), ajungând până în oaza Merv (Turkmenistan). De altfel brahuii au înglobat în sânul lor numeroase spiţe alogene, provenite din comunităţi baluce, pashtun şi chiar persane, cu care au venit în contact.

Organizarea socială, segmentară şi patrilineară, este structurată, mai degrabă prin consens decât pe o bază ereditară, în jurul unei ierarhii de capi de spiţe (kamasha), de secţiuni (takkari) şi de triburi (sardar). Sunt consemnate oficial 27 de triburi, dintre care opt, cele mai importante, cuprind 80% dintre brahui (qalandarani, mirvari, qambarani, sunialani, mengal, bangulzay, bizanjo şi mahmasani).

Dacă antagonismele intertribale par să fi fost întotdeauna limitate, exemplele de scindări tribale sunt frecvente, conducând în acelaşi timp la mărirea constantă a numărului de triburi (în secolul al XVIII-lea nu erau decât 15) şi la asimilarea unor spiţe brahui de către grupurile etnice înconjurătoare.

Apartenenţa la comunitatea brahui se defineşte în prezent prin criterii esenţialmente genealogice şi tribale. Cele două criterii identitare tradiţionale, limba şi modul de viaţă pastoral, sunt din ce în ce mai puţin concludente.

Limba brahui, limbă dravidiană din nord, este pe cale de a fi rapid abandonată; mai este vorbită doar de mai puţin de 70% dintre brahui, iar cei care încă o mai vorbesc sunt în marea majoritate bilingvi sau trilingvi.

Din punct de vedere social, limba baluciană se bucură de un statut superior şi folosirea sa se răspândeşte, inclusiv în interiorul celulei familiale în care formulele de adresare ritualizate lingvistic reglementează relaţiile dintre agnaţi. În plus, administrativ se impun limbile urdu sau persană, în funcţie de ţară.

O academie brahui întemeiată la Quetta în 1966 se străduieşte să păstreze ca moştenire o limbă în care deja numai 15% din lexic este de origine dravidiană şi chiar să promoveze o literatură în brahui (cu alfabet urdu modificat).

În ceea ce priveşte nomadismul pastoral de amploare care se practica în lungul itinerariilor de migraţie, putând să însumeze mai multe sute de kilometri, acesta se destramă tot mai mult sub presiunea sedentarizării şi urbanizării.

Istoric

Originea brahuilor este probabil legată de amalgamul de mici comunităţi nomade dravidiene plecate din vestul Dekkanului şi islamizate în Sind în epoca ghaznavidă (secolele al X-lea şi al XI-lea). Populaţiile hinduiste şi indo-europene înconjurătoare i-au numit de atunci „oamenii lui Braho” (deformare a numelui Ebrahim, care a fost probabil un misionar musulman originar din Alep) de unde a rezultat termenul de brahui.

Petrecându-şi vara pe terenurile înalte din regiunea Kalat, au intrat în contact cu alţi imigranţi, balucii. Pentru a rezista în faţa extinderii Imperiului mongol, în jurul anului 1660 au constituit împreună cu aceştia o confederaţie tribală, „confederaţia brahuilor”, şi un stat organizat, hanatul Kalat, care a atins apogeul în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi a reuşit să-şi păstreze o independenţă de facto până în 1876 (data includerii sale în Imperiul indian) şi existenţa juridică până în 1948.

Dinastia Kalat era de origine brahui (din tribul Qambarani) şi entitatea politică pe care o conducea era cunoscută sub numele de „confederaţia brahuilor”, în schimb titlul purtat de han (khan-e baluch) şi limba vorbită la curte (baluciană) dovedesc strânsa simbioză dintre brahui şi baltici care există de secole în regiune şi care a funcţionat în linii mari în sensul asimilării brahuilor de către bahici.

Denumire: barâwi, brahwi, brahooee, brohi, biroohi, brâhoi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …