Bouyi

Bouyii sunt o populaţie din China (Guizhou Yunnan, Sichuan) trăind într-o regiune cu munţi mijlocii şi văi cu terenuri fertile, aflate sub influenţa musonului (peste 2,1 milioane de persoane).

Una dintre populaţiile autohtone din sudul Chinei, având astăzi statut de minoritate naţională, bouyii sunt în primul rând cultivatori de orez.

Sunt cunoscuţi pentru priceperea lor în materie de arhitectură, zidărie şi dulgherie, pentru muzica tradiţională şi mai ales pentru ţesăturile batik confecţionate de femei.

Structura de rudenie este bilaterală, iar rezidenţa virilocativă.

Politeişti şi „animişti” la origine, influenţaţi de taoism, au păstrat o serie de ritualuri arhaice dispărute în restul Chinei, cum ar fi ceremoniile cu măşti cu rol de alungare a spiritelor, care amintesc de procesiunile demonifuge nuo din China antică.

Vorbesc o limbă tai.

Denumire: bouyei, buyi, puyi, pouyi, dioi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …