Botanica poporană română. Simeon Mangiucă: de însemnătatea botanicei româneşti, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Botanica poporană română. Simeon Mangiucă: de însemnătatea botanicei româneşti, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din august 1876, cu indicaţia: „În «Familia» din Pesta, 1874, nr. 43 - 49” şi cu adausul: „recensiune”.

Simeon Mangiucă (1831-1890), om de cultură din Banat, a cules folclor, a publicat numeroase lucrări de etnografie şi folclor, a interpretat datini şi obiceiuri româneşti (înclinând spre ideea conservării la noi a mitologiei antice latine). Mangiucă a făcut cercetări de folclor comparat; are şi unele lucrări de istorie şi lingvistică. Hasdeu foloseşte mereu materialul folcloric adunat de Simeon Mangiucă.

B.P. Hasdeu

  • Pentru odolean (şi var. odoleană), în Dicţionarul limbii române se propune ca etimologie ucr. odolian; în aria de vest a dacoromânei însă, cuvântul nu se poate explica decât din ser. odoljan id. Cu dulău, dolcă nu are nici o legătură.

  • Iarba-fiarelor e definită mai larg în Dicţionarul limbii române, unde se fac numeroase trimiteri la materialul cules prin ancheta lui Hasdeu; în chestionarul acestuia, întrebarea 198 este formulată astfel; „Ce e iarba-fiarelor?” În Mic dicţionar folcloric, art. Iarba-fiarelor, de Tache Papahagi, Bucureşti, 1979, se arată numărul mare de „puteri miraculoase” pe care, în imaginaţia populară, le are această plantă.

Peste un an, în „Columna lui Traian” din aprilie 1877, Hasdeu publică studiul Ziua Filma. Coţii şi gepizii în Dacia. Studiu istorico-lingvistic (reluat în Etymologicum Magnum Romaniae; Românii bănăţeni din punctul de vedere al conservatismului dialectal şi teritorial, în „Analele Academiei Române”, tomul XVII, Memoriile secţiunii literare, 1896). În acest studiu, autorul porneşte de la materialul cules de Simeon Mangiucă.

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …