Boşimani

Boşimanii sunt un grup etnic ce trăieşte în Namibia şi Botswana, în deşertul Kalahari (circa 60.000 de persoane).

Economia lor tradiţională este bazată pe vânătoare şi cules practicate într-un mediu de brusă semideşertică. Se împart în mai multe subgrupuri (gwi, gana, nharo, aueisi, auni-khomani, xoo, juhoansi, xu, kxoe, shua şi kua), având fiecare un teritoriu propriu.

Fiecare subgrup este împărţit la rândul său în comunităţi familiale de la 20 la 100 de persoane, care se strâng în jurul surselor de apă în timpul sezonului secetos, pentru ca apoi să se împrăştie. Nu există ierarhie socială şi nici putere politică centralizată.

Comunitatea este întemeiată pe valori cum ar fi egalitatea, complementaritatea şi responsabilitatea. Nu practică nici un cult; singurele lor legături cu lumea spirituală sunt reprezentate de ritualuri în cursul cărora şamanul, în transă, intră în contact cu zeii şi/sau cu spiritele morţilor.

Limbile khoe sau non-khoe (numite în mod obişnuit „limbi cu click”) vorbite de diferitele subgrupuri aparţin familiei khoisan.

Arta

Sunt cunoscuţi pentru picturile şi gravurile rupestre răspândite în întreaga Africă australă, realizate începând din 26.000 î.Hr. până în secolul al XIX-lea d.Hr. Picturile, şi gravurile tratează, printr-o serie de metafore, problemele vitale ale societăţii, cosmologiei şi religiei.

Unele dintre ele au strânsă legătură cu activităţile şamanilor şi capătă sens dacă sunt corelate cu credinţele boşimane. Muzica vocală polifonică este astăzi cea mai dezvoltată activitate artistică a lor.

Istoric

Sunt consideraţi primii locuitori ai sudului Africii. Erau răspândiţi probabil din regiunea Capului din Africa de Sud până în Zimbabwe. De circa 200 de ani, sub presiunea populaţiilor de păstori khoisan, apoi a celor bantu, boşimanii s-au deplasat, în mai multe valuri, în direcţia deşertului Kalahari.

De la sosirea coloniştilor, la sfârşitul secolului al XVII-lea, o parte dintre ei au fost deposedaţi de teritoriile lor. Astăzi puţini mai sunt cei care îşi păstrează modul de viaţă ancestral seminomad. Cel mai adesea boşimanii sunt angajaţi la ferme şi sedentarizaţi.

 

Denumire: san, basarwa.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …