Bora

Bora este o comunitate amerindiană din Amazonia columbiană şi peruviană, trăind pe malurile cursurilor superioare ale fluviilor Cahuinari şi Igara-Parana (circa 2.000 de persoane).

Împreună cu mirana, muinane, andoque, nonuya, resigaro, ocaina şi uitoto, formează un ansamblu cultural omogen (însă eterogen din punct de vedere lingvistic).

Culturile agricole sunt practicate de femei, în tăieturi de pădure făcute de bărbaţi. Numai tutunul şi coca, plante sacre, sunt în exclusivitate în grija bărbaţilor, la fel ca şi vânătoarea şi pescuitul (cu excepţia pescuitului prin otrăvirea apei).

Societatea este organizată în clanuri patrilineare, cu un sistem de căsătorii semicomplex şi rezidenţă patrivirilocativă.

Casele comunitare (malocas) sunt în acelaşi timp centre de ceremonii (tendinţa actuală a familiilor nucleare este de a trăi în case pe piloni, grupate în jurul unei maloca care îşi păstrează doar funcţia ceremonială).

Creatorul primordial s-a detaşat de problemele oamenilor lăsând loc unei multitudini de „stăpâni” (al pădurii, al vânatului, al bolilor, al mărfurilor).

Prin vise se poate comunica cu sufletul cu care este înzestrată fiecare fiinţă. Există o ierarhie a malocas-urilor în funcţie de succesele înregistrate în efectuarea unui ansamblu de ritualuri dintre cele mai complexe.

Denumire: „bora” vine de la irapora, termen care la tupi înseanmă „locuitorii mierii”; fluviul Cahuinari a luat naştere prin prăbuşirea arborelui cosmic, după care în lungul lui s-au aşezat diferitele grupuri. Bora, oamenii din amonte, trăiesc în apropierea „vârfului” arborelui, precum albinele; me muina („oamenii”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …