Bogomilismul în timpul feudalismului pe teritoriul României

Antagonismele de clasă s-au manifestat în domeniul culturii şi sub forma ereziilor, deoarece în epoca feudalismului „toate doctrinele revoluţionare, sociale şi politice, trebuiau să fie în acelaşi timp şi cu precădere erezii teologice”.

Bogomilismul - erezie populară îmbrăcând în haină religioasă revendicările păturilor exploatate - concepea lumea sub forma luptei dintre principiile binelui şi răului, cel din urmă - reprezentat de satana - fiind generatorul asupririi şi silniciei. Bogomilii negau tainele, ierarhia şi ritualul bisericii şi au dus, în activitatea lor practică, o puternică luptă antifeudală.

Apărut la începutul veacului al X-lea în Bulgaria, bogomilismul a rezistat vreme de secole celor mai aprige persecuţii, care nu au reuşit să-l distrugă, ci, dimpotrivă, au ajutat la o largă răspândire a lui în ţările învecinate.

Legăturilor continue cu sudul Dunării şi imigrării elementelor bogomile venite de acolo - dintre care unele au fost aşezate în Transilvania - li se datorează răspândirea credinţelor acestei secte şi la noi, unde le constatăm sub forma unor poveşti impregnate de idei bogomilice.

Apariţia acestora în folclorul românesc poate fi pusă în legătură cu pătrunderea fugarilor din sudul Dunării, petrecută în vremea marilor persecuţii din veacul al XIII-lea. Reflexe bogomilice se vor întâlni şi mai târziu, atât în literatura scrisă, cât şi în pictură.

Check Also

Manifestările plastice ale artei populare în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Condiţiile istorice de dezvoltare a artei populare româneşti Arta populară românească s-a elaborat în procesul …

Presa în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Drumul ascendent al tinerei burghezii naţionale trebuia susţinut şi printr-o serie de organe de publicitate, …

Criza fărâmiţării feudale în Moldova (1432-1457)

Perioada cuprinsă între moartea lui Alexandru cel Bun şi urcarea pe tron a lui Ştefan …

Evoluţia societăţii pe teritoriul României în secolele XI-XII

Pecenegii şi cumanii pe teritoriul României Aşezarea pecenegilor Dezvoltarea firească a societăţii româneşti în toate …

Construcţia democraţiei postdecembriste în România

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea marchează în România trecerea de la un regim totalitar …