Bisa

Bisa este o populaţie din nordul Zambiei, trăind în mlaştinile şi pe insulele lacului Bangweulu, pe platoul din Northern Province şi în lungul râului Luangwa (aproximativ 150.000 de persoane).

Practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (manioc, mei, sorg sau porumb, în funcţie de regiune), vânătoarea şi pescuitul. În secolul al XX-lea s-a intensificat migrarea lucrătorilor spre marile oraşe.

Împărţiţi în clanuri matrilineare exogame, bisa practică avunculatul. Ca la multe dintre societăţile matrilineare din regiune, după căsătorie noul cuplu locuieşte mai mulţi ani în satul soţiei, ginerele trebuind să execute diferite servicii pentru socri.

Funcţia de căpetenie a satului, în mod obişnuit rezervată bărbaţilor, a fost deţinută deja de o femeie. La nivel superior, autorităţile coloniale britanice au impus o ierarhie între diferitele formaţiuni statale, reunite de atunci sub autoritatea unui şef suprem.

Practică cultul strămoşilor şi cred într-un zeu, Lesa, creatorul oamenilor şi sursa originară a puterilor magice. Cum acesta este prea îndepărtat pentru a face obiectul unui cult, se adresează intermediarilor săi, spiritele. Practică în egală măsură magia în scop de protecţie şi vrăjitoria. De altfel, sunt creştinaţi (catolicism, protestantism), misionarii pătrunzând aici la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Populaţie de limbă bantu, bisa folosesc dialectul bemba.

Istoric

Tradiţiile orale pomenesc de o origine luba sau lunda datând din secolul al XVII-lea, însă ele reflectă nu atât o migraţie a populaţiei, cât mai degrabă pătrunderea unor grupuri de şefi, fapt care a favorizat o evoluţie politică. Într-adevăr, descoperiri arheologice recente sugerează o lungă perioadă de populare în această regiune, începând chiar din secolul XI sau XII.

De la sfârşitul secolului al XVIII-lea până la mijlocul celui deal XIX-lea, această populaţie a fost intens implicată în comerţul la mare distanţă (sclavi - ei înşişi fiind victime ale acestui trafic, fildeş, aramă). Din 1900, societatea British South Africa Company a luat sub control teritoriul, care în 1924 a devenit protectorat britanic.

Denumire: wisa.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …