Bhotia

Bhotia (din Sikkim) este un termen ce desemnează în principal o populaţie odinioară dominantă în fostul regat himalayan Sikkim (astăzi stat în nord-vestul Indiei). Termenul „bhotia” desemnează şi alte populaţii locale de cultură tibetană, având origini diferite (tibetani, bhutanezi ).

Trăiesc din agricultura practicată în sistem de terase (orez, mei, porumb), din cultivarea de cardamon negru, folosit numai ca produs de schimb, şi din creşterea animalelor (care are o răspândire mai mare în nord). Tânăra generaţie tinde astăzi să se îndrepte spre sectorul terţiar, dând pământul în arendă.

Se cunosc circa 30 de clanuri patrilineare, organizate după o ordine ierarhică. 12 clanuri de rang înalt alcătuiau odinioară aristocraţia sikkimeză. Rezidenţa este de obicei patrilocativă.

Înainte de 1975 (data introducerii sale în sistemul federal indian). Sikkini era un regat independent, al cărui rege (Chogyal în tibetană, Dharmaraja în sanscrită) îşi exercita puterea conform principiilor budiste. Administraţia centralizată avea ramificaţii până la nivel sătesc.

Doctrina cea mai răspândită este „Şcoala străbunilor” (Nyngmapa) a budismului tibetan. Texte de provenienţă locală au fost introduse în corpusul iniţial. De asemenea, budismul tibetan s-a suprapus peste o serie de elemente religioase autohtone, cum ar fi cultul divinităţilor-munţi. Mănăstirile joacă un rol important în organizarea socială a comunităţilor săteşti. Sunt practicate şi culte care implică existenţa unor oficianţi religioşi.

Vorbesc un dialect al limbii tibetane, din familia tibeto-birmană.

Istoric

Cei mai mulţi dintre ei sunt descendenţi ai imigranţilor veniţi din Tibet şi din Bhutan în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Au jucat un rol important în stabilirea instituţiei monastice şi a regalităţii în Sikkim (în colaborare cu şefii Iepcha pentru aceasta din urmă).

În secolul al XIX-lea englezii au introdus transformări profunde ale sistemului de administraţie a pământului, care au îngăduit imigrarea primilor ţărani nepalezi. Grupul bhotia-lepcha reprezintă aproximativ 20% din populaţia totală din Sikkim.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …