Bhil

Bhil este o populaţie din India (Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh) (circa 5,5 milioane de persoane).

Sunt păstori şi agricultori itineranţi pe terenuri defrişate prin incendiere sau pe versanţii munţilor, folosind şi resursele pădurii (pescuit, vânătoare cu arcul) în completare.

Alcătuiesc o societate endogamă şi patrilocativă de tip segmentar patrilinear. Numeroasele clanuri sunt extrem de dispersate în cătune (phaliya). Această dispersie favorizează relaţiile locale cu indienii de castă, în vârful structurii săteşti se găseşte căpetenia satului (nat patel) şi căpetenia clanului (tarwi). Împărţirea puterii între aceştia variază în funcţie de regiune.

Mulţi dintre ei sunt hinduşi. Alături de cultele domestice şi săteşti, mişcarea sectantă Bhagwan este foaite importantă, ceea ce are ca urmare o mai mare preţuire a castei kshatriya şi opoziţia faţă de brahmani care se reflectă prin faptul că bhilii caută să obţină un statut echivalent celui de rajput.

Probabil că în trecut au avut o limbă proprie care însă astăzi este dispărută. Limba bhili actuală provine din gujarati. Vorbesc de asemenea diferite dialecte care provin din limbile dominante din regiunile în care locuiesc.

Istoric

Şi-au păstrat imaginea de neam războinic, în mare parte amplificată de fantezia coloniştilor, de aceea societatea indiană îi consideră „sălbatici” şi „barbari”, într-adevăr, odinioară bhilii erau folosiţi ca executanţi pentru rezolvarea conflictelor în regiune. Astfel nobilii făceau presiuni asupra rajahilor ca să dobândească o relativă independenţă, iar bhilii îşi creau un statut important. În plus, aceştia din urmă controlau un mare număr de rute comerciale.

Recurgând la bhili, britanicii au întreprins o „pacificare” a regiunii, care a făcut ca acest grup să-şi piardă rolul şi statutul. A fost împins în zona periferică a civilizaţiei indiene. Ca reacţie, bhilii s-au implicat în numeroase mişcări socio-religioase (de la începutul secolului al XX-lea până la dobândirea independenţei). În prezent au loc conflicte legate de construirea unor baraje pe fluviul Narmada, ceea ce ar aduce cu sine exproprierea unui mare număr de grupări tribale, printre care se numără şi bhilii.

Denumire: termenul bhil („arc”) este exogen grupurilor pe care le desemnează, care folosesc de preferinţă denumirile elanurilor; este respins în şi mai mare măsură de grupurile din câmpii, care încearcă din motive de puritate şi pe calea endogamiei să se delimiteze de grupurile din munţi care, pentru ei, sunt „adevăraţii” bhili.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …