Betsimisaraka

Betsimisaraka este o populaţie de pe coasta estică a Madagascarului, locuind în regiunile de pădure cuprinse între sudul văii inferioare a râului Mangoro şi regiunea Sambava, din extremitatea nordică a insulei. Se deosebesc betsimisaraka de sud, betanimena şi betsimisaraka de nord (aproximativ 1,6 milioane de persoane).

În mod tradiţional, betsimisaraka trăiau în cătune dispersate şi practicau cultivarea itinerantă a orezului pe terenuri defrişate prin incendiere. După colonizare, au fost adunaţi în sate, au transformat fundurile văilor în orezarii şi au început să cultive şi terenurile de pe dealuri (porumb, manioc. banane, cafea, vanilie, piper, cuişoare etc.).

Sistemul de înrudire deosebeşte rudele din partea tatălui de rudele din partea mamei şi atribuie un rol important unchiului din partea mamei, zama. Căsătoriile sunt exogame, excluzând orice unire în interiorul aceloraşi spiţe şi, de asemenea, a aceluiaşi cerc de rude.

Teoretic rezidenţa este viripatrilocativă, iar soţii care „îşi urmează nevestele” sunt priviţi cu dispreţ. Cu toate acestea, importanţa căpătată de rizicultură şi valoarea sporită a pământului care decurge de aici modifică rapid principiile de rezidenţă postmaritală şi de filiaţie; se dezvoltă un sistem de înrudire cognatică.

Funeralii

Morţii sunt îngropaţi definitiv, crearea de noi morminte trano matara („case reci”) marcând apariţia noilor grupuri de descendenţă (fehitry). La moartea lor, soţii sunt îngropaţi în mormântul corespunzător unui fehitry de origine a unuia din ei.

În funcţie de regiune, mormintele sunt incinte îngrădite având şi acoperiş, adăpostind mai multe sicrie colective, sau case zidite adăpostind una sau două gropi, masculine sau feminine (trupurile, separate pe sexe, sunt protejate astfel de incest chiar dincolo de moarte).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …