Beti

Betii sunt o populaţie din nordul Camerunului (regiunea Yaounde), aşezată pe malul sudic al fluviului Sanaga, într-o zonă de pădure tropicală, la limita cu savana (peste 500.000 de persoane).

Bărbaţii vânează, pescuiesc şi confecţionează diferite obiecte din fier şi din lemn, în timp ce femeile se ocupă cu agricultura (banane pentru gătit, igname, porumb, manioc şi legume). Abandonând războiul ca modalitate de a aduna bunuri, beti au preluat astăzi mărfurile occidentale pe care le-au introdus în circuitele comerciale tradiţionale. Bogăţia constituie o sursă de prestigiu şi de putere.

Membri ai grupului pahuin, au o organizare socială bazată pe filiaţie, segmentară şi patrilineară. Unitatea socială de bază este mvog-ul, care corespunde unui segment. Nu există putere centrală. Cătunele lor au fost aduse pe marginea drumurilor principale doar ca urmare a intervenţiei administraţiei coloniale.

S-au convertit la creştinism sub influenţa misionarilor germani. Totuşi, elemente tradiţionale cum ar fi credinţa în vrăjitorie sau în reîncarnarea strămoşilor în mamifere sunt prezente şi acum în viaţa lor.

Spiţele beti cuceritoare vorbeau la început limba ati, dar astăzi populaţia foloseşte în principal ewondo, dialect kolo beti care a fost impus de colonişti. Limba ewondo aparţine ramurii sudice a familiei bantoide a încrengăturii nigero-congoleze.

Istoric

Mică minoritate aristocratică venită din nord în secolul al XVIII-lea, cuceritorii beti s-au impus prin superioritatea militară şi prin iscusinţa lor ca agricultori. Cele trei spiţe principale (enoa, enwondo şi bene) au alcătuit progresiv populaţia actuală, prin asimilare sau amestec cultural cu păturile de populaţie prezente deja în regiune (pigmei, ola, maka şi mvumbo, fang, basa).

Denumire: beti, bati.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …