Bete

Bete este o populaţie care trăieşte în vestul Coastei de Fildeş, într-o regiune cu păduri tropicale umede şi cu soluri fertile, favorabile cultivării orezului (aproximativ 370.000 de persoane, dintre care 40% de orăşeni, în principal din Abidjan).

Apailin ansamblului kru şi se împart în trei grupuri mari: bete din Daloa, bete din Soubre şi bete din Gagnoa. Unitatea socio-politică cea mai vastă, „tribul”, al cărui nume s-a format pornind de la strămoşul întemeietor, corespunde fie clanului, fie mai multor spiţe de dimensiuni mijlocii şi cuprinde în medie cinci sau şase sate (ţinutul bete numără în total 93).

Patrilineari şi virilocativi, bete formează o societate bazată pe filiaţie, lipsită de putere centralizată, înainte de dezvoltarea, începând din anii 1925, a economiei bazate pe plantaţii (cafea şi cacao), vânătoarea practicată în comun de membrii unei spiţe şi războiul erau principalele activităţi masculine.

Religia tradiţională (Lago Tape fiind entitatea care a creat lumea) coexistă cu o creştinare parţială.

Vorbesc o limbă kwa. Pot fi incluşi printre ei şi niedeboua (15.000), niedeboua (3.000), kouzie (1.000) şi kouya (5.000).

Istoric

Au rezistat multă vreme colonizării franceze. Au faima de a fi independenţi din fire şi cu caracter combativ. După dobândirea independenţei Coastei de Fildeş, raporturile dintre bete şi guvernul central au fost adeseori conflictuale.

În octombrie 1970, în perioada electorală, mai multe sute de ţărani, conduşi de un student, Ngrabe Kragbe, au ocupat centrul oraşului Gagnoa şi au proclamat o efemeră „republică Eburnia”. Represiunea a fost rapidă şi fără cruţare.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …