Bemba

Bemba este o populaţie din nord-estul Zambiei (Northern Province), ocupând bazinul fluviului Chambesi şi văile râurilor vecine, în zonă de savană (aproximativ 600.000 de persoane).

Termenul este folosit şi în sens mai larg, pentru a desemna populaţiile care vorbesc limbi înrudite din întreg nordul Zambiei.

În principal sunt cultivatori itineranţi pe terenuri defrişate prin incendiere (manioc, eleusină) şi au grădini de legume, în apropierea satelor (de mici dimensiuni); mulţi tineri lucrează în Copperbelt.

Împărţiţi în clanuri matrilineare, practică poligamia restrânsă şi leviratul. Există aproximativ 20 de mici formaţiuni statale aflate sub conducerea unui rege sacru (citimukulu).

În paralel cu protestantismul şi catolicismul, rămâne vie religia tradiţională (cultul strămoşilor şi al spiritelor locurilor, transe divinatorii, dezlegări de farmece). S-au dezvoltat secte sincretice şi profetice. Cibemba, limbă bantu, este cea mai vorbită în Zambia, unde a devenit limba de comunicare din jumătatea nordică a ţării.

Datini

Ginerele bemba este dator să locuiască în satul soţiei şi să muncească pentru socri, adesea până când soţia sa naşte unul sau doi copii.

Istoric

Strămoşii lor au venit în secolul al XVII-lea din ţinutul Iuba. Secolul al XIX-lea a fost marcat de trei evenimente importante: concentrarea puterii în mâinile unei singure spiţe din clanul regal, o puternică expansiune militară (1860-1883) şi rolul de furnizori de fildeş şi de sclavi către arabo-swahili.

Englezii au pus stăpânire cu uşurinţă pe teritoriul bemba (1896-1899), care a fost integrat în Rhodezia. Membrii acestei populaţii au furnizat cea mai mare parte a mâinii de lucru pentru Copperbeltul industrial.

Denumire: wabemba, wemba, awemba, babemba.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …