Bătăliile de la Kosovopolje (Câmpia Mierlei) (13 iunie 1389 / 17-20 octombrie 1448)

Bătăliile de la Kosovopolje (Câmpia Mierlei) este numele a două bătălii purtate în provincia sârbă Kosovo.

Prima (13 iunie 1389), între sârbii conduşi de prinţul Lazar şi Imperiul Otoman, condus de sultanul Murad I, s-a sfârşit, în ciuda morţii lui Murad, cu înfrângerea Serbiei şi cu încercuirea armată a Imperiului Bizantin pe cale de fărâmiţare.

Bătălia de la Kosovopolje (Câmpia Mierlei) (17-19 octombrie 1448)

Bătălia, care a dus la trei secole de vasalitate a sârbilor, a rămas un eveniment central în istoria sârbă.

Cea de-a doua bătălie (17-20 octombrie 1448), între otomanii conduşi de Murad II şi o coaliţie ungaro-română sub conducerea lui Iancu de Hunedoara, a constituit ultimul mare efort al cruciaţilor creştini de a elibera Balcanii de sub stăpânirea otomană.

Check Also

Bătălia de pe Nil (1 august 1798)

Bătălia de pe Nil (1 august 1798) este o bătălie între flotele britanice conduse de …

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.)

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.) este un confruntare în care romanii conduşi de Scipio …

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863)

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863) este o bătălie din Războiul …

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815)

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815) este o înfrângerea definitivă a lui Napoleon şi …

Bătălia de la Wagram (5-6 iulie 1809)

Bătălia de la Wagram (5-6 iulie 1809) este o victorie a armatelor franceze conduse de …