Bătălia de la Şcheia (6 martie 1486)

Recuperarea Chiliei şi Cetăţii Albe, pierdute în 1484, a reprezentat un obiectiv important pentru Ştefan cel Mare. În speranţa obţinerii unui sprijin militar consistent, el a dat curs unei solicitări mai vechi şi a depus personal jurământ de credinţă regelui polon, Cazimir al IV-lea, la Colomeea (15 septembrie 1485).

Reîntors din Polonia, Ştefan a trebuit să facă faţă unei invazii otomane, un corp expediţionar otoman, comandat de beilerbeiul Rumeliei, „Hadâm” Ali Paşa, care aducea un pretendent la tron - Hroet (Hronoda, Hronet etc.), devastând numeroase localităţi, inclusiv oraşul Suceava.

Oştirea sa, mobilizată în grabă, întărită cu 3.000 de călăreţi puşi la dispoziţie de Cazimir al IV-lea, n-a mai ajuns din urmă armata otomană, dar la Cătlăbuga (16 noiembrie 1485), Ştefan a provocat o grea înfrângere forţelor conduse de Bali Bey Malkocoglu, paşa Silistrei, venite după pradă în sudul Moldovei. Cetăţile Chilia şi Cetatea Albă nu au putut fi cucerite, dar el nu a renunţat la acest obiectiv foarte important, sprijinul regatului nordic fiind esenţial.

În primăvara anului 1486, Ştefan cel Mare s-a confruntat cu o situaţie deosebit de dificilă. Un corp expediţionar, condus de Iskender Bey şi Bali Bey Malkocoglu, a intrat, în luna februarie, în ţară, ceea ce reprezenta o situaţie neobişnuită deoarece otomanii nu luptau din toamnă până în primăvară. Scopul urmărit era instalarea lui Hroet pe scaunul de la Suceava. Oastea otomană a înaintat pe valea Siretului, iar Ştefan i-a ieşit înainte cu o parte dintre curteni la Şcheia, localitate situată la circa 25 km nord de Roman.

Lupta a fost dificilă, iar domnul a fost învins în prima fază. El a mai fost şi protagonistul unui incident care ar fi putut să-l coste viaţa. A căzut de pe cal şi a rămas mai multe ceasuri printre cadavre şi răniţi, Hroet fiind proclamat domn de ai săi sub numele de Petru. Salvarea i-a venit de la doi boieri. Unul dintre ei a fost aprodul Purice; acesta, conform unei legende foarte cunoscute, l-a recunoscut şi i-a oferit calul său. Pentru fapta de arme, el a fost înnobilat, familia sa, Movilă, devenind, în secolul următor, foarte puternică. Din rândul ei au provenit domni importanţi ai Moldovei (Ieremia, Constantin, Simion, Moise) şi cărturari renumiţi, cum ar fi mitropolitul Petru Movilă.

Un al doilea boier, căruia Ştefan i-a datorat, în parte, victoria este Pântece. Potrivit unor izvoare, Pântece ar fi stăruit pe lângă recentul proclamat domn, Petru, să iasă din zona bătăliei, el fiind deja învingător. Folosindu-se de această stratagemă, Ştefan l-a capturat pe Hroet şi i-a tăiat capul. Cele două cazuri arată solidaritatea dintre domn şi boierime, aceasta cumulând atributele de clasă politică şi de înalt comandament militar. Situaţia se schimbase mult, cu mai puţin de două decenii în urmă Ştefan fiind nevoit să-şi asigure cu sabia fidelitatea marilor boieri.

Învingător în cele din urmă, Ştefan a tras învăţămintele de rigoare din lunga campanie antiotomană, procedând la o revizuire a liniei politice externe. Bătălia de la Şcheia a fost ultima confruntare cunoscută dintre Moldova şi Imperiul Otoman, ea încheind războiul de 13 ani purtat de Ştefan pentru înlăturarea suzeranităţii Porţii.

În perioada următoare, mai ales după încheierea păcii dintre regatul polon şi Imperiul Otoman (21 martie 1489), fără ca Moldova să recupereze cele două cetăţi - Chilia şi Cetatea Albă, Ştefan cel Mare şi-a reorientat politica externă, stabilind bune raporturi cu regatul ungar şi Imperiul Otoman. Drept consecinţă, relaţiile cu Polonia, incapabilă să-şi onoreze obligaţiile asumate, s-au înrăutăţit.

Check Also

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916)

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916) este o ofensivă aliată din …

Bătălia de pe Nil (1 august 1798)

Bătălia de pe Nil (1 august 1798) este o bătălie între flotele britanice conduse de …

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.)

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.) este un confruntare în care romanii conduşi de Scipio …

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863)

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863) este o bătălie din Războiul …

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815)

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815) este o înfrângerea definitivă a lui Napoleon şi …