Bătălia de la Lipinţi (Lipnic) (20 august 1470)

În prima parte a domniei, Ştefan cel Mare s-a confruntat nu numai cu ameninţarea venită din partea regatului maghiar ci şi cu pericolul reprezentat de tătari. Puternica Hoardă de Aur de altădată s-a divizat în mai multe formaţiuni - Hanatul Crimeei, ce îşi avea centrul puterii în stepele nord pontice, Hanatul de Kazan şi Hoarda cea Mare, ce controla regiunile de la est de cursul inferior al fluviului Volga.

Aceasta, deşi cu forţele mult slăbite, a organizat, în vara anului 1470 o mare expediţie spre est. Forţele tătare s-au divizat în trei grupări, fiecare acţionând pe o direcţie separată. Prima dintre el a pătruns în Podolia, dar a fost învinsă de trupele locale, a doua a acţionat în Lituania, pe direcţia Jitomir-Kremeneţ-Valodimir, fără a întâmpina o rezistenţă deosebită, în sfârşit, a treia coloană s-a îndreptat spre nordul Moldovei, pe care l-a devastat conform obiceiului lor.

Ştefan cel Mare, informat de această invazie, a luat măsuri prompte pentru a-i face faţă. A concentrat un puternic corp de cavalerie pe care l-a deplasat spre Nistru. Confruntarea decisivă a avut loc la Lipinţi (Lipnic, în alte documente), domnul aşteptându-i într-o dumbravă pe cursul acestui râu. Grigore Ureche, în Letopiseţul său, principalul izvor intern pentru acest eveniment, consemnează „rădicatu-s-au multă mulţime de oaste tătărască şi au intratu în ţară, să prade, cărora prinzându-le de veste Ştefan vodă le-au ieşitu înainte. Şi la o dumbravă, ce să cheamă Lipinţi, aproape de Nistru, i-au lovit Ştefan vodă cu oastea sa, avgust 20 şi dându războiu vitejaşte, i-au răsipit şi multă moarte şi perire au făcut într-înşii şi mulţi au prinsu în robie şi le luo tot pleanul” (Grigore Ureche).

Ştefan ar fi izbutit, afirmă Dlugosz, să ia prizonier pe fiul hanului. Acesta a trimis o ambasadă pompoasă de o sută de oameni, cu scopul de a impresiona pe domnul moldovean şi a obţine astfel eliberarea prizonierului. Ştefan cel Mare nu s-a lăsat intimidat de gestul hanului. L-a tăiat pe fiul acestuia în patru bucăţi, iar pe soli i-a tras în ţeapă, afară de unul care, cu nasul tăiat, avea sarcină să-i ducă hanului răspunsul. Autenticitatea acestui episod este discutabilă, dar cert este faptul Ştefan a obţinut o victorie categorică, Hoarda cea Mare nemaifăcându-şi apariţia pe aceste meleaguri. Domnul moldovean va avea, însă, de furcă, în anii următori cu tătarii din Crimeea.

Bătălia de la Lipinţi nu poate fi reconstituită în detaliu datorită puţinătăţii izvoarelor. De aceea tactica utilizată de Ştefan ce Mare poate fi doar presupusă. Se pare că, din nou, cavaleria a avut rolul cel mai important, ea acţionând, ca şi în alte cazuri, pedestru. Întrucât Grigore Ureche spune că oastea tătară a fost aşteptată la o dumbravă, cel mai probabil că Ştefan cel Mare a recurs la o ambuscadă de mari proporţii într-un teren acoperit. Protejării hotarului răsăritean i-a fost destinată şi cetatea Orheiului, construită pe o limbă joasă de pământ pe râul Răut, între satele Trebujeni şi Butuceni. La 1 aprilie 1470, boierul Gangur apărea cu titlul de pârcălab de Orhei.

În legătura cu bătălia de la Lipinţi, unii cercetători au plasat-o în anul 1469, dar având în vedere exactitatea unor izvoare interne - Analele putnene, Letopiseţul lui Macarie etc., am optat pentru anul 1470, deşi nu este exclus ca tătarii să fi atacat Moldova şi în anul 1469, aşa cum menţionează Dlugosz. Fragment din Letopiseţul de la Putna nr. 1, Cronicile slavo-române publicate de Ion Bogdan: „În anul 6978 <1470>, august 20 a venit mare mulţime de tătari şi i-a biruit Ştefan voievod la dumbravă la Lipnţi, lângă Nistru. Şi s-a întors şi a venit şi a sfinţit hramul preasfintei născătoare de Dumnezeu cel de la Putna, cu mâna preasfinţitului mitropolit chir Theoctist şi a episcopului Tarasie şi a egumenilor tuturor mănăstirilor şi a clerului preoţesc în număr de 64, septembrie 3, în vremea arhimandritului loasaf. În acelaşi an a prădat Ştefan voievod Brăila şi a ars-o”.

Check Also

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916)

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916) este o ofensivă aliată din …

Bătălia de pe Nil (1 august 1798)

Bătălia de pe Nil (1 august 1798) este o bătălie între flotele britanice conduse de …

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.)

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.) este un confruntare în care romanii conduşi de Scipio …

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863)

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863) este o bătălie din Războiul …

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815)

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815) este o înfrângerea definitivă a lui Napoleon şi …