Bătălia de la Ghindăoani (februarie 1395)

Regele Ungariei Sigismund de Luxemburg trebuia să-şi asigure spatele contra Poloniei rivale, în timpul confruntărilor cu otomanii, în acest scop, el a întreprins o tentativă de a scoate Moldova de sub vasalitatea faţă de Polonia şi de a o înlocui cu vasalitatea faţă de Ungaria, printr-o campanie care a precedat cu puţin timp tratatul încheiat cu Mircea.

Ambele acţiuni vizau constituirea unui bloc anti-otoman puternic la Dunărea de Jos. Domnul Moldovei Ştefan I (1394-1399) acceptase vasalitatea faţă de regele Poloniei Vladislav II Jagello (1386-1434), prin tratatul de la 6 ianuarie 1395, care era îndreptat contra Ungariei şi Ţării Româneşti.

La începutul lunii ianuarie 1395, Sigismund a declanşat o ofensivă în Moldova, desfăşurată pe direcţia Cristuru Secuiesc - pasul Oituz. Acest corp de armată era comandat de corniţele secuilor Ştefan de Kanisza. Trecătoarea era apărată de forţele moldovene, care o fortificaseră cu prisăci. Inferioritatea armamentului de care dispunea oastea lui Ştefan I (în principal arcuri) nu a permis stoparea pătrunderii acestei avangărzi.

A urmat ofensiva corpului principal al armatei Ungariei, comandat chiar de către rege, prin altă trecătoare, cel mai probabil cea de la Bicaz. După trecerea munţilor, armata lui Sigismund a fost hărţuită de ostaşii lui Ştefan I pe drumul către locul unde se fixase comandamentul voievodului, Cetatea Neamţului. După un asediu de câteva zile, Ştefan I a acceptat încheierea păcii la 3 februarie 1395.

A fost doar o stratagemă, deoarece forţele lui Sigismund au fost atacate pe drumul de întoarcere spre trecătoarea Bicaz. Ele au fost aşteptate de ostaşii moldoveni într-un loc prielnic pentru o ambuscadă, la Ghindăoani (Hindău), în apropiere de Târgu Neamţ, în jurul datei de 12 februarie 1395, armata Ungariei a fost surprinsă într-un loc îngust, unde nu şi-a putut desfăşura dispozitivul.

Forţele lui Ştefan I au atacat prin surprindere, reuşind să fracţioneze trupele inamice, astfel încât regele Sigismund a rămas fără sprijinul grosului armatei sale. El a fost nevoit să se retragă în grabă spre Transilvania prin trecătoarea Bicaz. Victoria voievodului Ştefan I de la Ghindăoani a demonstrat încă o dată eficacitatea ambuscadelor desfăşurate în teren montan sau/şi împădurit. Asemănarea cu bătălia din 9-12 noiembrie 1330 este frapantă şi pune în evidenţă o caracteristică a artei militare româneşti medievale.

Fragment din actul de danie pentru Ştefan de Kanisza: „Şi apoi pe pământul ţării noastre moldovene, care se răzvrătise împotriva noastră şi care se împotrivea necurmat, cu duşmănie, nouă şi supuşilor noştri, în care ţară a Moldovei, atunci când am ridicat noi puternica noastră armată, sus-numitul mărit Ştefan de Kanisza, care pe atunci era corniţele secuilor noştri, împreună cu tovarăşii şi ostaşii săi şi cu secuii noştri, a dat năvală puternic, înaintea intrării noastre în zisa ţară, cu ceata sa de ostaşi sus-pomeniţi, sprijinită şi de oastea puternică a secuilor, pentru ca să asigure pătrunderea noastră, dându-ne necurmat şi bun ajutor cu oastea sa, pe când noi înaintam pe celălalt drum (...) şi întorcându-se acel domn Ştefan spre noi şi deschizându-ne un drum mai sigur şi dând cu bărbăţie felurite lupte prin munţi şi în desele întărituri cu acei români şi cu Ştefan voievodul lor; şi astfel ne-am aşezat şi noi, cu ajutorul Domnului, tabăra în zisa ţară a Moldovei lângă sălaşul sau casa însăşi de locuit a numitului Ştefan voievodul. Şi pomenitul Ştefan voievodul cu tovarăşii săi şi cu toţi românii săi, cerând mai întâi iertare şi îndurare de la înălţimea noastră pentru nesupunerea şi neascultarea sa (...) s-a închinat cu smerenie (...)”.

Check Also

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916)

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916) este o ofensivă aliată din …

Bătălia de pe Nil (1 august 1798)

Bătălia de pe Nil (1 august 1798) este o bătălie între flotele britanice conduse de …

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.)

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.) este un confruntare în care romanii conduşi de Scipio …

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863)

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863) este o bătălie din Războiul …

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815)

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815) este o înfrângerea definitivă a lui Napoleon şi …