Bătălia de la Crasna (6 septembrie 1450)

Pentru a stopa expansiunea otomanilor şi a-i alunga din Europa, obiectiv care ulterior s-a schimbat în apărarea liniei Dunării, Iancu de Hunedoara a trecut la integrarea ţărilor române într-un bloc politico-militar cu o funcţionare unitară.

Cooperarea dintre Transilvania şi Ţara Românească în timpul lui Iancu a debutat în 1442, când oastea lui Şehabeddin a fost înfrântă în lupta de la Ialomiţa. Apoi Iancu l-a sprijinit în luptele pentru tronul Moldovei pe Petru al II-lea, cumnatul său. În schimbul sprijinului primit, Petru al II-lea (1448-1449) i-a cedat lui Iancu cetatea Chiliei (1448), socotită, alături de Belgrad, cheia apărării liniei Dunării.

Petru al II-lea a dispărut în lupta dintre facţiunile boiereşti, locul său la tronul de la Suceava fiind luat de Alexandrei, într-o domnie care a durat puţin timp. Cu sprijinul voievodului Transilvaniei, Iancu de Hunedoara, tronul Moldovei a fost preluat de Bogdan al II-lea (1449-1451) - învingător la Tămăşani în lupta cu Alexandrei (12 octombrie 1449) - care-l numea pe binefăcătorul său „părinte şi domn al său”. Iancu devenise în fapt conducătorul politic al românilor, fiind suzeranul domnilor de la Suceava şi Târgovişte.

Bogdan al II-lea a depus omagiul de vasalitate, la 11 februarie 1450, faţă de Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, care era în acelaşi timp şi guvernatorul Ungariei. Acest act reprezenta scoaterea Moldovei de sub controlul Poloniei şi îndepărtarea acesteia din urmă de la gurile Dunării. În consiliul de coroană care a avut loc la 9 martie 1450, unii sfetnici ai regelui Poloniei, Cazimir al IV-lea Jagello (1446-l492), i-au propus suveranului ca Moldova să fie încorporată „pentru totdeauna la Polonia”, pentru ca astfel să intre în stăpânirea Chiliei şi Cetăţii Albe, iar Alexandrei, refugiat la curtea polonă, să primească o despăgubire.

Cazimir s-a declarat, însă, mulţumit să înscăuneze ca vasal un domn fidel la Suceava, în persoana lui Alexandrei, pentru a înlătura pericolul de a intra în conflict direct cu otomanii. Astfel, Moldovei i se hărăzea calitatea de „zid despărţitor” sau altfel spus stat-tampon între Polonia şi Imperiul Otoman. La 24 iunie, oastea polonă a plecat de la Liov şi la începutul lunii august a trecut hotarul Moldovei. Nistrul a fost trecut în dreptul cetăţii Hotin, oastea polonă înaintând pe trei coloane şi trecând fără luptă şi Prutul. Pericolul care venea din partea polonezilor l-a determinat pe domnul Moldovei să reînnoiască omagiul de vasalitate faţă de Iancu la 5 iulie 1450, angajându-se în acelaşi timp să nu încerce a relua Chilia decât cu acordul suzeranului său.

Bogdan al II-lea a evitat o bătălie de amploare, atrăgând inamicul adânc în interiorul ţării. Oastea polonă a fost supravegheată şi hărţuită, fiind atrasă cât mai departe de bazele sale, până la confluenţa pârâului Lipovăţ (Butnariu) cu râul Bârlad, unde se afla tabăra domnului Moldovei. Propunerile de pace ale acestuia au fost primite de poloni, la 5 septembrie, şi aceştia au început retragerea. A doua zi, moldovenii au atacat prin surprindere, într-un loc împădurit, la confluenţa Crasnei cu Bârladul.

Cele opt escadroane ale cavaleriei polone au fost atrase de călăreţii moldoveni în mijlocul pedestraşilor lui Bogdan al II-lea. Şi, după cum consemnează cronica ţării, „năvălind gloatele de pedestrime, au făcut la strâmtoare mare vărsare de sânge în Ieşi, tăind cu coasele vinele cailor” inamicilor. Polonii au avut pierderi mari, fiind scăpaţi de contraatacul purtat de credincioşii lui Alexandrei. Bogdan al II-lea - tatăl lui Ştefan cel Mare - nu a putut să se bucure de roadele victoriei, fiind asasinat de Petru Aron la Reuseni, la 15 octombrie 1451, cu complicitatea unor mercenari poloni. Fiul lui Bogdan al II-lea, Ştefan cel Mare, şi-a găsit adăpost în Transilvania, unde s-a aflat sub protecţia lui Iancu de Hunedoara.

 

Check Also

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916)

Bătălia de pe Somme (1 iulie – 13 noiembrie 1916) este o ofensivă aliată din …

Bătălia de pe Nil (1 august 1798)

Bătălia de pe Nil (1 august 1798) este o bătălie între flotele britanice conduse de …

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.)

Bătălia de la Zama (202 î.Hr.) este un confruntare în care romanii conduşi de Scipio …

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863)

Bătălia de la Wilderness (30 aprilie – 6 mai 1863) este o bătălie din Războiul …

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815)

Bătălia de la Waterloo (18 iunie 1815) este o înfrângerea definitivă a lui Napoleon şi …