Băştinaşii din Australia

Unii dintre aborigenii Australiei menţin şi astăzi stilul de viaţă de vănători-culegători.

Aborigenii, populaţia băştinaşă a Australiei, erau în număr de 750.000 în momentul venirii primilor europeni. Erau profund legaţi de natură, bărbaţii fiind vânători iar femeile culegătoare de plante.

Soarta lor a fost asemănătoare cu a indienilor nord-americani. Privaţi de terenurile de vânătoare, afectaţi de noile boli aduse de europeni, corupţi de alcool, vânaţi şi omorâţi în interesul menţinerii păcii, aborigenii au suferit un declin tragic. În anul 1921 mai erau 60.479 băştinaşi în Australia.

După al doilea război mondial situaţia aborigenilor s-a îmbunătăţit. Au obţinut cetăţenia, drept de vot, au primit o educaţie mai bună, asistenţă medicală, dreptul de a deţine pământ şi posibilitatea de a alege să rămână aborigeni sau să se asimileze australienilor europeni.

Conform recensământului din 2013, numărul acestora se ridica la 230.468.