Başchiri

Başchirii sunt o populaţie din Rusia, locuind în cea mai mare parte în Republica Başkortostan din partea de sud a Uralilor, într-un ţinut în care munţii alternează cu câmpiile (circa 1,4 milioane de persoane).

În trecut başchirii erau crescători de vite seminomazi. Încă din vechi timpuri au exploatat minereurile din Urali, încât ajunseseră vestiţi făuritori de arme. Spiţele patrilineare erau grupate în 40 de triburi, care şi-au pierdut individualitatea după ce ruşii le-au impus un anumit cadru teritorial şi alte forme de organizare. Familia extinsă, purtătoare a unor importante valori patriarhale, s-a destrămat.

Cei mai mulţi trăiesc şi acum în mediul rural, ocupându-se cu creşterea animalelor (cai, oi etc.) şi agricultura. Sunt musulmani sunniţi, păstrând însă şi vestigii ale credinţelor şamanice. Tradiţiile populare (medicina tradiţională etc.) înregistrează o renaştere. Limba lor, başchira sau başkorta, aparţine familiei turcice şi este folosită în bilingvism cu limba rusă.

Istoric

Etnogeneza başchirilor nu este încă bine stabilită, însă este evident rolul dominant al componentei turcice. După ce au fost vasalii statului bulgar de pe Volga, au fost islamizaţi începând din secolele XI-XIII, ajungând apoi supuşi ai Hoardei de Aur (secolele XIII-XIV) şi ai banatului tătar din Kazan (secolele XV-XVI).

Cucerirea rusă, începută în anii 1550, s-a întins pe durata a două secole şi a fost marcată de numeroase revolte. Colonizarea s-a intensificat pe măsură ce au luat avânt exploatările miniere, apoi cele de petrol, şi procesul de industrializare (acum regiunea este puternic poluată).

Republica Başkortostan, una dintre cele 89 de republici care intră în alcătuirea Federaţiei Ruse, este succesoarea unei republici autonome din epoca sovietică.

Başchirii, care nu reprezintă decât un sfert din populaţia republicii, caută să contracareze presiunea demografică şi culturală a tătarilor. În momentul de faţă se pune problema în ce măsură ar fi de dorit o reislamizare, ca vector al consolidării identităţii lor.

Denumirea: başkiri, başkort.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …