Baruya

Baruya este o comunitate din Papua - Noua Guinee, alcătuită dintr-o duzină de sate şi cătune din districtele Wonenara şi Marawaka, în două văi din provincia Eastern Highlands situate în Kratke Range, un lanţ de munţi ale căror vârfuri ating 3.720 de metri altitudine; vegetaţia este o „rain forest” tipică, întretăiată de savane. Ploile sunt abundente, iar variaţiile sezoniere destul de accentuate (circa 2.000 de persoane).

Economia tradiţională are la bază cultivarea plantelor pe terenuri defrişate prin incendiere (batate dulci, taro), vânătoarea, culesul, creşterea porcilor şi producerea de sare (extrasă din cenuşa plantei Coix gigantea), care este schimbată contra altor produse ale triburilor vecine.

Aparţinând ansamblului de societăţi numit odinioară kukakuka, iar astăzi anga, baruya constituie un trib acefal format din clanuri patrilineare (opt clanuri se trag din refugiaţii yoyue din regiunea Menyamya, şapte descind din grupurile locale cucerite de aceştia). Fiecare sat grupează trei până la cinci segmente de spiţe - unitatea socială de bază - aparţinând unor clanuri diferite. Rezidenţa obişnuită este patrilocativă.

Căsătoria se bazează în esenţă pe schimbul direct de femei între două spiţe, în cazul în care una dintre spiţe nu are femei pe care să le dea în aceeaşi generaţie, va trebui să dea generaţiei următoare pe fiica femeii pe care a primit-o. Este un exemplu de căsătorie cu verişoara încrucişată patrilaterală. Terminologia de rudenie este de tip irochez (face deosebirea între verii paraleli şi verii încrucişaţi, există termeni specifici pentru rudele prin alianţă, deosebiţi de cei pentru consangvini).

Principala ierarhie este cea a sexelor. O serie de instituţii şi practici stabilesc şi garantează superioritatea bărbaţilor asupra femeilor. Este vorba în primul rând de sistemul de iniţiere. Băieţii sunt scoşi din lumea femeilor în jurul vârstei de nouă ani. Până la căsătorie, care are loc pe la 20 de ani, sunt închişi într-o casă a bărbaţilor, unde trec prin patru stadii de iniţiere în cunoştinţe (miturile de origine) şi în practicile ţinute secrete faţă de femei şi neiniţiaţi. La rândul lor, fetele sunt iniţiate la pubertate prin ritualuri de la care sunt excluşi bărbaţii.

Miturile baruya spun că femeile au descoperit puterile vieţii, armele, plantele cultivate şi flautele sacre. Bărbaţii le-au furat femeilor aceste puteri şi le ţin pe vecie ferite de ele, de teamă că acestea ar putea din nou să le folosească exclusiv pentru ele. Ei cred că sângele menstrual are puterea să răpească forţa bărbaţilor şi să ameninţe ordinea socială şi cosmică.

Mai cred că sperma este sursa vieţii şi, în dorinţa lor de a-i rezămisli pe băieţi în afara lumii feminine, ei încredinţează iniţiaţilor puberi misiunea să îi insemineze oral pe băieţii care tocmai au fost separaţi de lumea mamelor. Această homosexualitate rituală este un instrument de care se folosesc în dorinţa lor de a spori prestigiul bărbaţilor în detrimentul femeilor.

Există o ierarhie şi între bărbaţii baruya, ierarhie dominată de „marii bărbaţi”, cei care conduc ritualurile de iniţiere, marii şamani, marii războinici şi vânătorii de casuari. Din această societate lipsesc aşa-numiţii „big men”, cei care colectează bunurile pentru a le reîmpărţi în cadrul schimburilor ceremoniale, prezenţi la alte populaţii din Papua Noua Guinee, de exemplu la melpa.

O mare parte din timp era consacrată războiului, reputaţia războinicilor din triburile numite kukakuka întinzându-se până foarte departe în Noua Guinee. Incursiunile lor semănau teroare. Războinicii baruya practicau canibalismul pe seama adversarilor.

Vorbesc o limbă neaustroneziană.

Istoric

Începând din 1951 au intrat sub controlul administraţiei australiene. Războiul a fost interzis; în 1963 au ajuns la ei primii misionari, luteranii, a fost construită o şcoală primară etc. Începând din 1966, mai mulţi baruya au fost trimişi în oraşele din interior ca să urmeze cursurile gimnaziale; o parte dintre ei au ajuns ingineri, poliţişti, infirmieri. Însă cei mai mulţi tineri au fost trimişi sau au plecat să muncească pe plantaţiile de pe coastă sau din Noua Britanie.

De când Papua - Noua Guinee a devenit independentă (1975) au reînceput războaiele între baruya şi vecinii lor. În paralel s-au înmulţit culturile comerciale (cafea etc.). Convertirile la diferite forme de creştinism au devenit frecvente, mai ales la femei. În mare parte ritualurile au fost abandonate, însă cele de iniţiere a băieţilor şi fetelor s-au păstrat până în zilele noastre.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …