Bari

Barii sunt o populaţie din Sudan, trăind la vest de Nil, între frontiera ugandeză şi teritoriul dinka. Împart vechea provincie Ecuatorială cu populaţii înrudite prin limbă (nyangwara, fajelu, kuku, mandari, kakwa) - ansamblul numărând peste 400.000 de persoane - şi constituie populaţia dominantă din Juba şi din împrejurimile sale.

Au devenit agricultori (sorg, porumb, batate dulci) după ce şi-au pierdut vitele, însă cultura lor mai este încă marcată de un ataşament puternic faţă de acestea, asemănător cu cel al niloticilor. Organizarea socială are la bază clanurile exogame pa-trilineare, în care relaţia avunculară (între fiul surorii şi fratele mamei) este foarte puternică şi extinsă şi la fiul unchiului.

Compensaţia matrimonială este plătită în unelte, arcuri, săgeţi, lănci şi animale. Consumarea căsătoriei este amânată până în momentul în care compensaţia a fost plătită integral. Terminologia de rudenie se deosebeşte de cea a niloticilor prin prezenţa unor elemente de clasificare.

Societatea este caracterizată printr-o dublă ierarhie; prima între cei care deţin anumite cunoştinţe în mod ereditar şi sunt însărcinaţi cu ritualurile privitoare la ploaie, a doua între oamenii liberi şi restul populaţiei: sclavi, fierari, pescari, care uneori erau ucişi în perioadele de criză (insuficienţa pământului sau a animalelor, suprapopulare).

Creştinarea barilor n-a adus după sine abandonarea religiei tradiţionale, în special utilizarea, pentru aducerea ploii, a pietrelor unse cu ulei şi stropite cu sângele animalelor sacrificate de un „specialist”, care odinioară putea plăti cu viaţa eşecul ritualului. Alţi „preoţi” îşi închină sacrificiile unei divinităţi (Ngun), asociată cu un şarpe verde.

Limba lor aparţine subgrupului de limbi nilo-hamite, alături de maasai, karamo-jong, turkana, locuto.

În actualul conflict sudanez peste 30.000 de bari au fost „deplasaţi” în capitala federală Khartoum, iar unii lideri au aderat la tabăra islamiştilor aflaţi la putere. S-au numărat printre primele victime ale încercuirii Jubei şi împrejurimilor sale de către rebelii SPLM/A.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …