Barabaig

Barabaig este o populaţie din nordul Tanzaniei, trăind în regiunea Arusha, unde sunt vecini cu maasai şi cu iraqw (circa 50.000 de persoane).

Subgrup (eimojik) al negrilor datoga, barabaig sunt păstori seminomazi; manifestă faţă de animalele lor un ataşament deosebit, care nu are caracter comercial, ci mai degrabă afectiv şi cultural.

În completare practică o agricultură de subzistenţă de proporţii reduse. Societatea lor este segmentară, patrilineară şi se bazează pe încadrarea bărbaţilor în clase de vârstă.

Sistemul de căsătorii este guvernat de poligamie şi rezidenţa patrilocativă. În ciuda unei activităţi intense a misionarilor creştini, rămân profund ataşaţi religiei lor tradiţionale, care atribuie un rol principal aducătorilor de ploaie. Vorbesc o limbă nilotică.

Grave ameninţări

De-a lungul timpului, au ocupat o parte importantă a terenurilor mai aride a ramurii orientale din Rift Valley. Străduindu-se să împace necesităţile lor zilnice cu respectul pentru mediul în care trăiesc, au elaborat un sistem complex de rotaţie a cirezilor care evită suprapăşunatul.

Întotdeauna lăsau neatinse o parte din terenuri (dintre cele mai fertile), pentru a le putea folosi ca rezervă de furaje în perioadele de secetă. Această utilizare ecologică a mediului, învăţată şi transmisă din generaţie în generaţie, este astăzi expusă la transformări radicale.

Întregul lor mod de viaţă pare ameninţat cu dispariţia. Nu se mai pot deplasa liber pe toată întinderea pământurilor lor strămoşeşti. Autorităţile încearcă prin toate mijloacele (expulzări etc.) să îi sedentarizeze, pentru ca pe suprafeţele astfel recuperate să poată cultiva pe scară largă grâu.

Cele mai bune terenuri ale lor sunt ocupate de monopolul de stat pentru alimentaţie şi agricultură intensivă. În ultimii ani, soarta barabaigilor a înduioşat opinia publică naţională şi internaţională şi a fost denunţată drept un caz flagrant de violare a drepturilor omului.

Denumire: (uneori peiorativ) mangatti.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …