Baoule

Baoule este o populaţie care trăieşte în centrul Coastei de Fildeş, într-o regiune de savană cu arbuşti, care pătrunde în formă de V („V-ul baoule”) în zona de pădure dominată de dealuri (aproximativ 800.000 de persoane).

Cultivă mei, porumb, orez, manioc şi igname, dar, în primul rând au plantaţii întinse de cafea şi cacao. Societatea lor a rămas foarte ierarhizată, fiind alcătuită în mod tradiţional din trei straturi sociale (nobili, oameni liberi, prizonieri).

Celula de bază este familia extinsă, incluzând rudele colaterale, într-un sistem cu accent pe filiaţia matrilineară. Îmbină credinţele tradiţionale cu creştinismul şi vorbesc o limbă kwa.

Arta

Sunt renumiţi pentru statuile lor (reprezentări umane destinate funcţiilor votive ale cultului strămoşilor, diverse animale).

Istoric

Reprezintă una dintre numeroasele ramuri ale ansamblului akan stabilite în prezent în Coasta de Fildeş. Sunt originari din Ashanti, de unde au plecat la începutul secolului al XVIII-lea, conduşi de legendara prinţesă Abia Pokou.

Se spune că aceasta l-ar fi sacrificat pe singurul său fiu pe malul fluviului Comoe pentru a împăca duhurile apei (de unde expresia ba ou li „copilul este mort”) şi şi-a purtat poporul către nord. În această mişcare de migraţie (în mare parte motivată de căutarea aurului, metalul sacru), au dislocat rând pe rând populaţiile gouro, tagwana şi malinke.

Regatul întemeiat de Abia Pokou, ai cărui moştenitori se găsesc la Sakasso, nu a întârziat să se despartă în mai multe unităţi, fragmentare accelerată în secolul al XIX-lea de descoperirea zăcămintelor aurifere din dealul Kakumbo (în sudid teritoriului baoule) care au atras o populaţie numeroasă.

Împotrivindu-se pătrunderii francezilor, s-au răzvrătit începând din 1893, provocând confruntări care au durat mai mulţi ani. Expansiunea baoule a continuat în secolul al XX-lea înspre alte regiuni ale Coastei de Fildeş, mai ales spre sud-vest, fiind favorizată de construirea barajului de la Kossou.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …