Banca Naţională a României între economie şi politică la sfârşitul secolul al XIX-lea

Creditul şi finanţele au condiţionat dezvoltarea vieţii economice şi au contribuit la modernizarea României.

În februarie 1880, I.C. Brătianu, sprijinit de Eugeniu Carada, unul dintre conducătorii ei timp de 20 de ani, prezintă Parlamentului proiectul de înfiinţare a Băncii Naţionale a României, motivând aportul deosebit al acestei instituţii la constituirea capitalului românesc şi la dezvoltarea economiei naţionale.

Banca Naţională a devenit prin lege singura bancă de emisiune, dar şi bancă comercială centrală, funcţionând ca o societate pe acţiuni. Iniţial, banca avea un capital de 30 de milioane de lei (un leu era egal pe atunci cu un franc francez).

10 milioane reprezentau participarea statului, restul subscripţiei aparţinând particularilor, majoritatea membri ai PNL. Primul guvernator al Băncii Naţionale a fost Ion Câmpineanu, fruntaş liberal şi membru al guvernelor liberale în repetate rânduri.

Banca Naţională a României a fost principala sursă de credit pentru dezvoltarea industriei şi a comerţului, dar şi pentru micii agricultori, devenind totodată „citadela” liberalilor, cea mai puternică bază financiară a lor.

După înfiinţarea Băncii Naţionale, burghezia intra, aşa cum scria Ştefan Zeletin, „în rolul legitim al oricărei burghezii naţionale, acela de a-şi împrumuta statul cu bani şi deci de a-i impune condiţii şi a-i cere garanţii”.

Check Also

Conştiinţa naţională şi emanciparea politică în secolul al XVIII-lea

Trecerea Transilvaniei sub stăpânirea Imperiului Habsburgic a modificat statutul politic al principatului, căruia i s-a …

Piaţa internă în România între 1864 şi 1878

Cu mult înainte de 1864 începuse a se forma în Moldova şi Ţara Românească o …

Diversitatea etnică şi confesională. Soluţii politice în România modernă (1859-1918)

Aşezarea geografică a ţărilor române, aflate într-o zonă de confluenţă a intereselor puterilor europene din …

Securitatea şi represiunea politică din România

Lichidarea prin teroare poliţienească a vechilor elite politice şi culturale, precum şi a oricărei opoziţii, …

Efectele cuceririi Angliei. Feudalitatea şi viaţa economică

De pe vremea regilor saxoni existaseră ţărani şi seniori, colibe şi castele, dar spiritul saxon …